PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląsk: Subregion Centralny podpisał porozumienie w sprawie ZIT

  • pt    18 marca 2015 - 15:56

13 marca podpisano w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim porozumienia dotyczące Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami Południowym, Zachodnim oraz Północnym. Negocjacje z Subregionem Północnym trwały kilka dni dłużej, ale właśnie zostały sfinalizowane.
793 mln euro to pieniądze unijne, które będą przeznaczone na rozwój subregionu centralnego. Obejmuje on zurbanizowany obszar aglomeracji górnośląskiej wraz z sąsiadującymi gminami i jest zamieszkiwany przez ok. 3 mln osób.

To wsparcie zostanie skierowane na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Mechanizm ich funkcjonowania zakłada partnerstwa miast i gmin oraz władz regionu. Ustalają one wspólne cele i wskazują inwestycje niezbędne dla ich realizacji.

Środki pochodzą z RPO WSL 2014-2020. Formuła ta umożliwia wspólną realizację projektów, które mają się przyczynić do rozwoju całego subregionu.

Porozumienie w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z Subregionem Centralnym podpisali marszałek Wojciech Saługa i członek Zarządu Gabriela Lenartowicz oraz Marcin Krupa i Paweł Silbert, członkowie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego.

Kilka dni wcześniej, w piątek 13 marca podpisano podobne porozumienia dotyczące Regionalnych Inwestycji Terytorialnych z subregionami Południowym (centrum: Bielsko-Biała), Zachodnim (Rybnik) oraz Północnym (Częstochowa). Każdy z tych trzech subregionów objętych porozumieniem ma otrzymać średnio ok. 105 mln euro.

Łącznie na rozwój wszystkich czterech subregionów przeznaczono ok. 1,1 mld euro.

Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne stanowić będą blisko 32 procent środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To największa pula pieniędzy przeznaczona na ZIT/RIT w całym kraju.

Za te pieniądze samorządy lokalne będą realizowały założenia swoich strategii subregionalnych, które obejmują m.in. inwestycje z zakresu rewitalizacji, rozwoju infrastruktury edukacyjnej, przygotowania terenów inwestycyjnych, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, podnoszenia efektywności energetycznej czy też transportu publicznego.

Województwo Śląskie dysponuje w ramach RPO WSL 2014-2020 kwotą 3,5 mld euro.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.