PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląski Związek Gmin i Powiatów liderem innowacji. Za benchmarking

  • AW    4 sierpnia 2015 - 16:15
Śląski Związek Gmin i Powiatów liderem innowacji. Za benchmarking

Benchmarking w urzędach polega na wykonywaniu stałej kontroli i pomiaru (fot.fotolia)

Śląski Związek Gmin i Powiatów zdobył pierwsze miejsce w konkursie Regaty Rozwoju organizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą Centrum Projektów Europejskich, uzyskując tym samym tytuł Lidera Innowacji.
Jury konkursowe, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przedstawiciele KIW – CPE i instytucji pośredniczących przy wdrażaniu unijnych projektów oraz eksperci zewnętrzni, podjęło decyzję o przyznaniu tytułu laureata w kategorii "Liderzy Innowacji PO Kapitał Ludzki" projektowi:„Benchmarking - narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych” realizowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Jury podjęło decyzję o przyznaniu dwóch wyróżnień dla projektów:

- „PI Migacz” realizowanego przez firmę ELMAK,
- „PI - PWP Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Związek testuje benchmarking od 2011 r.

Od początku stycznia 2011 r. do końca lipca 2015 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów (ŚZGiP), realizuje projekt innowacyjny – testujący „Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych”.

Jak podają przedstawiciele ŚZGiP, przesłanką do uruchomienia projektu był zidentyfikowany brak standardów monitorowania kluczowych procesów w zakresie realizacji zadań publicznych oraz brak metodologii prowadzenia benchmarkingu.

Ustawowy obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej I stopnia, podkreślił znaczenie funkcjonujących w urzędach systemów monitorowania efektywności i konieczność ich dalszego rozwoju. Wypracowanie narzędzi wspierających kontrolę na poziomie indywidualnej jednostki, poprzez finansowanie usług eksperckich było nieuzasadnione kosztowo. W związku z tym, część jednostek z obszaru województwa śląskiego, będących członkami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, postanowiło wypracować koncepcję prowadzenia benchmarkingu, która następnie będzie sukcesywnie wdrażana.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking”.

- Śląski Związek Gmin i Powiatów podjął działania zmierzające do zapewnienia ciągłości stosowania koncepcji benchmarkingu, w wyniku których od 1 maja 2015 r. grupa 32 jednostek samorządu terytorialnego kontynuuje badania benchmarkingowe w ramach przedsięwzięcia „Benchmarking – Kontynuacja”. Kolejny cykl benchmarkingowy zaplanowano na 2016 rok - informuje biuro związku.

Jak funkcjonuje benchmarking?

Benchmarking polega na porównywaniu procesów i praktyk stosowanych przez własną organizację ze stosowanymi w organizacjach uważanych za najlepsze w analizowanej dziedzinie. Wynik takiej analizy służy jako podstawa doskonalenia procesów biznesowych.

Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices).KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.