PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dofinansuje innowacje w sektorze MŚP

  • MIW    15 lutego 2018 - 08:45
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości dofinansuje innowacje w sektorze MŚP
Premiowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w inteligentne specjalizacje - medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (fot. Pixabay.com)

Do 28 lutego firmy z województwa śląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie (w wysokości do 50 proc. kosztów kwalifikowanych) projektów wprowadzających na rynek nowy, innowacyjny produkt bądź usługę. Obecnie Śląskie Centrum Przedsiębiorczości - w ramach konkursów „Innowacje w MŚP” - ma do rozdysponowania ponad 66 mln złotych.
  • Ubiegające się o dofinansowanie projekty muszą być realizowane w woj. śląskim.
  • Premiowane będą przedsięwzięcia wpisujące się w inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne).
  • Minimalna wartość dofinansowania, o którą przedsiębiorcy mogą się starać, sięga 100 tys. zł, maksymalna - 3 mln. zł.

- Realizując po raz trzeci konkurs dotyczący innowacji wzmacniamy szanse gospodarcze regionu poprzez inwestowanie w nowe technologie. Liderem oraz inicjatorem zmian są oczywiście przedsiębiorcy, ale fundusze europejskie w znacznym stopniu wzmacniają tę aktywność, o czym świadczy duże zainteresowanie dofinansowaniem innowacyjnych przedsięwzięć. W dwóch dotychczas rozstrzygniętych konkursach perspektywy 2014-2020 złożono ponad 1100 wniosków o dofinansowanie, z czego wybraliśmy ponad 450 projektów – wyjaśnia Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Czytaj: Małopolskie. Harmonogram RPO na 2018 r. - 29 konkursów na 1,2 mld zł

Ubiegające się o dofinansowanie projekty muszą być realizowane w woj. śląskim. Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać wsparcie, mogą zaprezentować pomysły z różnych dziedzin, jednak za realizację przedsięwzięć wpisujących się w inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka oraz technologie informacyjno-komunikacyjne) uzyskają dodatkowe punkty.

Dofinansowanie zostanie przyznane projektom wprowadzającym innowacje technologiczne (produktowe i procesowe), np. nowe lub udoskonalone produkty i metody produkcji. Innowacje nietechnologiczne, czyli marketingowe i organizacyjne, mogą jedynie wspomagać usprawnienia technologiczne. Za nowatorski może zostać uznany produkt lub proces, który jest stosowany co najmniej w skali regionu i nie dłużej niż trzy lata. Wnioskodawcy są zobowiązani do dołączenia do wniosku aplikacyjnego opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową, centrum badawczo-rozwojowe, stowarzyszenie naukowo-techniczne o zasięgu ogólnopolskim lub branżową izbę gospodarczą.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać fundusze m.in. na koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Współfinansowane są również koszty promocji projektu, np. publikacje w mediach, reklamy czy wynajęcie powierzchni wystawienniczej od organizatora imprezy targowej. Wydatki na promocję mogą sięgać 10 proc. wartości wszystkich kosztów kwalifikowanych. Do wsparcia nie będą natomiast kwalifikowały się projekty przyczyniające się do rozwoju sieci szerokopasmowej.

Czytaj: Strategie innowacji w województwach Polski Wschodniej

Minimalna wartość dofinansowania, o którą przedsiębiorcy mogą się starać, sięga 100 tys. zł, maksymalna — 3 mln zł, natomiast maksymalna wartość samego projektu to 50 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania sięga do 50 proc. (dla pomocy de minimis). Od chwili podpisania umowy o dofinansowanie pozostają dwa lata na zrealizowanie projektu. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia tego terminu na wniosek złożony przez przedsiębiorcę.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dostępne są na stronie www.scp-slask.pl oraz www.rpo.slaskie.pl

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.