PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie. Cztery dodatkowe rewitalizacje z unijnym dofinansowaniem

  • pt/pap    27 stycznia 2018 - 09:14
Śląskie. Cztery dodatkowe rewitalizacje z unijnym dofinansowaniem
Na tzw. listę rezerwową skierowano wówczas siedem projektów (fot.fotolia)

Przebudowa budynku maszyn wyciągowych szybu Piast w Lędzinach i przebudowa domu św. Jacka w Gliwicach – to dwa z czterech projektów, które otrzymały unijne dotacje po zwiększeniu budżetu konkursu na rewitalizacje obszarów zdegradowanych w centralnej części województwa śląskiego.
  • Dodatkowe dofinansowanie trafi też na pierwszy etap rewitalizacji osiedla robotniczego w Zawierciu, a także na kluby inicjatyw lokalnych w Mysłowicach.
  • O zwiększeniu przez zarząd woj. śląskiego kwoty przeznaczonej na dofinansowania - i w efekcie wyborze dodatkowych projektów w tym konkursie - poinformował koordynujący go Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego.
  • Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w tej samej dziedzinie trwa jeszcze do końca stycznia br. Pula środków do podziału wynosi w nim 84,9 mln zł.

Koordynowany przez związek subregionu centralnego konkurs dotyczący rewitalizacji obszarów zdegradowanych w centralnej części woj. śląskiego przeprowadzono w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020.

Jak informował urząd marszałkowskiego woj. śląskiego, budżet konkursu (tzw. alokacja) na poziomie 114,6 mln zł pozwolił początkowo, w ub. tygodniu, na wybór do dofinansowania kwotą 108 mln zł 18 projektów o łącznej wartości przekraczającej 178 mln zł. Pozostałe środki zabezpieczono pod kątem procedury odwoławczej.

Na tzw. listę rezerwową skierowano wówczas siedem projektów; jednocześnie urząd marszałkowski deklarował analizę potencjału finansowego, pod kątem ew. podniesienia alokacji konkursu. Ostatecznie została ona zwiększona o blisko 13 mln zł. Pozwoliło to na dofinansowanie dodatkowych czterech projektów, przy zachowaniu ich kolejności na liście ocenionych wniosków.

Dofinansowane teraz przedsięwzięcia to kolejno: zgłoszona przez powiat bieruńsko-lędziński przebudowa i wyposażenie poprzemysłowego budynku maszyn wyciągowych byłego szybu Piast w Lędzinach pod kątem utworzenia centrum usług społecznych (projekt za 8,7 mln zł; wniosek o 5,8 mln zł dotacji) oraz rewitalizacja domu św. Jacka w Gliwicach na potrzeby lokalnego centrum integracji i usług społecznych (projekt tamtejszej parafii św. Jacka za 1,4 mln zł; wniosek o 1 mln zł).

Z listy rezerwowej dotację otrzyma też samorząd Zawiercia - na I etap rewitalizacji osiedla robotniczego, które powstało na przełomie XIX i XX w. przy nieistniejącej przędzalni bawełny Towarzystwa Akcyjnego Zawiercie (stąd nazwa osiedla TAZ; projekt za 0,7 mln zł; wniosek o 0,5 mln zł). Władze Mysłowic otrzymają dofinansowanie do projektu Klubów Inicjatyw Lokalnych, jakie mają powstać przy ul. Bytomskiej, Słupeckiej oraz przy Placu Wolności (projekt za 2,6 mln zł; wniosek o 1,8 mln zł).

Na liście rezerwowej pozostał jeszcze m.in. przygotowany przez prywatnego inwestora pierwszy etap trwającej rewitalizacji starego dworca w ścisłym centrum Katowic pod kątem nowych funkcji: handlu, usług, biur, gastronomii i rozrywki (projekt za 24,4 mln zł; wnioskowana dotacja to 15,5 mln zł).

Dofinansowania nie otrzymała też dotąd przebudowa zabytkowego budynku dawnej słodowni na terenie browaru Mokrskich w katowickiej dzielnicy Szopienice na centrum aktywności lokalnej (projekt za 9,8 mln zł; wniosek o 6 mln zł dotacji) oraz rewitalizacja Pałacu Rheinbabenów w Siemianowicach Śląskich na cele społeczno-aktywizacyjno-integracyjne (za 2,4 mln zł; wniosek o 1,7 mln zł)×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.