PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie, dofinansowanie ZIT: Zatwierdzone są pierwsze projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

  • PAP/AT    1 czerwca 2016 - 22:30
Śląskie, dofinansowanie ZIT: Zatwierdzone są pierwsze projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dofinansowanie łączną kwotą ponad 78 mln zł otrzyma 47 projektów realizowanych przede wszystkim przez samorządy subregionu centralnego woj. śląskiego (fot.pixabay.com)

Zarząd woj. śląskiego zatwierdził do dofinansowania pierwsze listy projektów po konkursach w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Dotyczą: edukacji przedszkolnej, bioróżnorodności, terenów inwestycyjnych (brownfield) i infrastruktury przedszkolnej.
Dofinansowanie łączną kwotą ponad 78 mln zł otrzyma 47 projektów realizowanych przede wszystkim przez samorządy subregionu centralnego woj. śląskiego. Wsparcie uzyskało też kilka projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe czy podmiot prywatny w partnerstwie z samorządami.

Konkursowe listy były zatwierdzane przez Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który koordynuje wdrażanie ZIT w subregionie centralnym - współuczestniczy w procedurze oceny projektów i ich zatwierdzaniu do dofinansowania.

Lokalne samorządy wdrażające tzw. Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne (ZIT/ RIT) rozdzielają 32 proc. środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO). Oznacza to kwotę 1,1 mld euro.

Czytaj też: Trzeba przyspieszyć konkursy i renegocjować warunki RPO

Już w poprzednim śląskim RPO część unijnych środków została przekazana do samodzielnego rozdysponowania między cztery subregiony województwa: największy - centralny, obejmujący m.in. aglomerację katowicką oraz mniejsze - południowy, północny i zachodni. Teraz podobne rozwiązanie pod nazwą Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) stosowane jest w skali kraju w miastach wojewódzkich i ich tzw. obszarach funkcjonalnych.

W przypadku woj. śląskiego ZIT wdraża tzw. subregion centralny. Pozostałe subregiony woj. śląskiego - również funkcjonalnie ze sobą powiązane i mające doświadczenie w takiej współpracy - korzystają z narzędzia pod nazwą Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT).

Pierwsze nabory w ramach ZIT/RIT zostały ogłoszone w ub.r. 24 maja związek subregionu centralnego poinformował o rozstrzygnięciu pierwszego konkursu na przedsięwzięcia sprzyjające wzrostowi upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Decyzją zarządu woj. śląskiego dofinansowano w nim 18 projektów na kwotę ponad 12 mln zł. Większość z nich przygotowały samorządy lokalne (nowe miejsca przedszkolne, nowe oddziały), ale są wśród nich też projekty: "Wspieramy rozwój małego dziecka - przedszkole terapeutyczne w Tarnowskich Górach" tamtejszej fundacji Fundamenty Rozwoju czy też "Równe szanse edukacji miast i wsi - wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym na obszarach wiejskich" Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym.

W kolejnym konkursie dot. ochrony bioróżnorodności biologicznej wybrano 2 projekty na kwotę wsparcia ponad 2 mln zł: "Zielone Płuca Miast - ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych Miasta Siemianowice Śląskie wraz z kampanią informacyjno-edukacyjną (ochrona bioróżnorodności i zasobów przyrodniczych - Stawy Brysiowe, Park Bytkowski)", a także "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach - Murckach".

W konkursie na tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield wsparcie ponad 28 mln zł przyznano trzem projektom: "Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje w Jaworznie", "Uzbrojenie terenów Ogrodzienieckiej Strefy Inwestycyjnej" oraz "Przygotowanie infrastruktury umożliwiającej lokowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie zdegradowanym i poprzemysłowym w Piekarach Śląskich".KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-06-11 01:02:10

    Dotacje w ramach ZIT, przygotowanie wniosków: zajrzyj na stronę Artmetic!