PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie jakie pierwsze zawarło Kontrakt Terytorialny

  • pt    25 września 2014 - 14:11
Śląskie jakie pierwsze zawarło Kontrakt Terytorialny

25 września 2014 r. Kontrakt Terytorialny dla województwa śląskiego podpisali marszałek województwa Mirosław Sekuła i wiceminister infrastruktury i rozwoju Adam Zdziebło. Teraz czas na kolejne województwa.
Zadaniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju było opracowanie we współpracy z właściwymi ministrami stanowiska (tzw. mandat negocjacyjny) dotyczącego zakresu i treści Kontraktu Terytorialnego, w tym celów mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz województwa objętego umową, a następnie przedstawienie go do wiadomości Radzie Ministrów. Na poziomie regionalnym, analogiczne prace wykonał zarząd województwa. Ostateczny mandat przyjął on w drodze uchwały.

Czytaj też: Fundusze UE uchroniły Polskę od kryzysu gospodarczego

Tak wypracowane stanowiska były podstawą do negocjacji KT dla poszczególnych województw. Wynegocjowany Kontrakt zatwierdza Rada Ministrów oraz zarząd województwa. Jego podpisanie stanowi zwieńczenie procesu negocjacji.

Pierwszy Kontrakt zawarto z województwem śląskim.

Szacuje się, że zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym na Śląsku ok. 40,9 mld zł.

Czytaj też: Kontrakt Terytorialny dla województwa śląskiego dopięty i wyceniony

Kontrakt Terytorialny to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządowej na obszarze województwa, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających istotne znaczenie dla rozwoju kraju oraz wskazanego w nim województwa.

Po wynegocjowaniu z Komisją Europejską programów regionalnych, do KT zostaną wprowadzone zapisy dotyczące zasad ich realizacji – wyjaśnia MiR.

Zdaniem resortu rozwoju Kontrakt Terytorialny przyczyni się do wzrostu efektywności działań podejmowanych z poziomu krajowego i samorządowego oraz ich lepszego ukierunkowania. Wpłynie na lepszą współpracę na różnych szczeblach realizacji polityk publicznych i zwiększy rolę regionów w kreowaniu polityki rozwoju.

Rozmowa o potrzebach i atutach danego województwa w kontekście potrzeb rozwojowych całego kraju, służy ustaleniu priorytetów inwestycyjnych na danym obszarze, dzięki czemu jeszcze lepiej odpowiadają one regionalnej specyfice. Zwiększa się także zaangażowanie samorządów w planowanie rozwoju.

Kontrakt będzie obejmować działania realizowane na poziomie krajowym (przez stronę rządową) oraz na poziomie regionalnym (przez województwo, powiat, gminę).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.