PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie: Konkurs dla gmin na wsparcie rewitalizacji

  • pt    26 lutego 2016 - 12:45
Śląskie: Konkurs dla gmin na wsparcie rewitalizacji
Śląskie gminy mogą sięgnąć po pieniądze na wsparcie programów rewitalizacji (fot.rpo.pl)

• Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju ogłosili konkurs na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji.
• Konkurs odbywa się w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin”
Celem konkursu jest wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez pomoc w przygotowaniu programów rewitalizacji, stanowiących podstawę do ubiegania się o dotacje z funduszy europejskich przy realizacji projektów rewitalizacyjnych.

W konkursie mogą brać udział gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 29 lutego do dnia 15 kwietnia 2016 roku. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 30 września 2016 roku.

Budżet konkursu wynosi ok. 8 mln zł. Maksymalna wartość projektu jednego nie może przekraczać 200 tys. zł, przy czym wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego, który stanowi 10 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich, Działania 3.1 Skuteczni beneficjenci.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-03-18 00:50:00

    RPO Woj. Śląskiego, dotacje i biznesplany: zajrzyj na stronę Artmetic!