PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie: Kwota w naborach do RPO większa niż programy innych regionów

  • PAP/KDS    23 czerwca 2017 - 11:59
Śląskie: Kwota w naborach do RPO większa niż programy innych regionów
Śląski RPO jest największym spośród programów regionalnych w Polsce na lata 2014-2020 (fot.slaskie.pl/ Tomasz Żak)

Samorząd województwa śląskiego odpowiada na zarzuty opozycyjnych radnych PiS dotyczących realizacji śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. - Kwoty zaangażowane w zakończone i trwające nabory do RPO Województwa Śląskiego przekraczają już wartości całych programów regionalnych innych województw – podkreślają przedstawiciele samorządu woj. śląskiego.
• - Jeżeli popatrzymy, co się dzieje w woj. śląskim i zobaczymy kwotę zaangażowaną już w naborach, to mamy rozpisane już w tej chwili dobrze ponad program mazowiecki - podkreśla Małgorzata Staś z urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego.

• Przypomina też, że przyjęty na 2017 harmonogram naborów w ciągu roku może ulec pewnym modyfikacjom.

• Śląski RPO jest największym spośród programów regionalnych w Polsce na lata 2014-2020. Jego łączna wartość to ok. 3,477 mld euro.

Odnieśli się w ten sposób do zarzutów, formułowanych m.in. przez regionalną opozycję. Podczas poniedziałkowej sesji absolutoryjnej sejmiku woj. śląskiego radni PiS podkreślali m.in., że z zaplanowanych w budżecie na 2016 r. kwot 1,175 mld zł na inwestycje i 544 mln zł na wydatki bieżące, zrealizowano 253 mln zł na inwestycje i 103 mln zł na wydatki bieżące.

Według danych z maja br. przy wartości całego śląskiego RPO na poziomie 14,5 mld zł, kwota zaangażowana w tamtym czasie w zakończone lub prowadzone nabory projektów wyniosła ok. 9 mld zł, wartość wniosków wybranych do dofinansowania - ok. 5 mln zł, a wartość wniosków z podpisanymi umowami - ok. 4,2 mld zł.

Według danych z początku czerwca, do tej pory wartość wniosków wybranych w śląskim RPO do dofinansowania wyniosła łącznie 5,47 mld zł, co oznacza blisko 38 proc. wartości całego programu. Łącznie podpisano 1221 umów o wartości 4,43 mld zł, a łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatności to 620 mln zł.

"Jeżeli popatrzymy, co się dzieje w woj. śląskim i zobaczymy kwotę zaangażowaną już w naborach, to mamy rozpisane już w tej chwili dobrze ponad program mazowiecki" - mówi dyrektor wydziału rozwoju regionalnego urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Małgorzata Staś. "Jeżeli zobaczymy projekty wybrane do dofinansowania, zakontraktowane, to kwotowo mamy całe woj. podlaskie, podkarpackie również" - dodała.

Dyrektor wydziału rozwoju regionalnego zaakcentowała, że dane związane z płatnościami należy interpretować w związku z tym, że tegoroczny sezon jest faktycznie pierwszym sezonem budowlanym obecnej perspektywy. "Czyli wiemy, że koniec roku będzie zapchanie urzędu, bo będziemy realizować płatności" - zasygnalizowała.

Z przedstawionych przez nią danych wynika, że na 20 czerwca br. kwota płatności w programie wyniosła 158 mln euro, podczas gdy na 2 czerwca wartość ta wynosiła jeszcze ok. 118 mln euro. "Czyli to jest duży rozruch" - podkreśliła Staś.

Śląski RPO jest największym spośród programów regionalnych w Polsce na lata 2014-2020. Jego łączna wartość to ok. 3,477 mld euro, co obecnie przeliczane jest na ok. 14,5 mld zł. Kolejny program, małopolski, to 2,88 mld euro. Najmniejsze programy regionalne mają woj. lubuskie i opolskie - odpowiednio 906 i 944 mln euro.

W 2017 r. roku woj. śląskie zamierza rozdysponować z tamtejszego RPO łącznie ponad 620 mln euro (ok. 2,5 mld zł). W przyjętym pod koniec grudnia ub. roku harmonogramie naborów projektów na 2017 r. (od tego czasu wprowadzono w nim niewielkie zmiany) zaplanowano łącznie 56 postępowań.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.