PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie na czele z PO KL

  • BEZ    24 marca 2010 - 20:59

59 ogłoszonych konkursów o dofinansowanie, w odpowiedzi na które wpłynęło przeszło 8 tys. wniosków, 1324 zawartych umów o wartości przeszło 1 mld zł – to efekt wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim.
Jak wynika z monitoringu projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego ok. 32,5 tys. osób zakończyło udział w projektach, ok. 5,5 tys. uzyskało wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej, a 520 kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia skorzystało ze szkoleń istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy.

Program pozwolił na to, by już ok. 6 tys. klientów instytucji pomocy społecznej skorzystało z form aktywnej integracji, a prawie 11 tys.  zostało objętych zostało kontraktami socjalnymi. Dzięki wsparciu przeszło 1 tys. pracowników instytucji pomocy społecznej podniosło swoje kwalifikacje i tyle samo zakończyło udział w projektach szkoleniowych. Z kolei z krótkich form doskonalenia zawodowego skorzystało 225 nauczycieli, dofinansowano 88 placówek wychowania przedszkolnego, a ok. 800 uczniów objęto wsparciem stypendialnym.

Z „Informacji Miesięcznej z realizacji PO KL” publikowanej regularnie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wynika, że Województwo Śląskie jest wśród 16 regionów samodzielnym liderem pod względem wartości zakontraktowanych środków, liczby podpisanych umów oraz wartości zatwierdzonych wniosków o płatność.

Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL w regionie – Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – prowadzą stałą działalność informacyjno-promocyjną poprzez Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich, stanowiący często miejsce pierwszego kontaktu dla potencjalnych beneficjentów. Organizowane przez nie spotkania informacyjne dotyczą m.in. ogłaszanych konkursów, ale także zasad rozliczania i kontroli projektów.

W ubiegłym roku Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zlecił przygotowanie spotów reklamowych promujących działania i możliwości, jakie daje PO KL. Spoty mają przekaz uniwersalny, co pozwoli na korzystanie z nich do końca okresu programowania, czyli do roku 2015, zarówno przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Wojewódzki Urząd Pracy.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.