PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie, RPO 2014-2020, nabór wniosków: Pieniadze na ochronę różnorodności biologicznej

  • MN    28 lipca 2016 - 11:57
Śląskie, RPO 2014-2020, nabór wniosków: Pieniadze na ochronę różnorodności biologicznej
Pula środków w konkursie to blisko 7 mln zł (fot. pixabay)

• 30 lipca 2016 r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT Subregion Centralny, RPO Śląskiego.
• Wnioski mogą składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, podmioty z większościowym udziałem JST, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, parki krajobrazowe i NGO.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznaczono na luty 2017 r.
Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 5.4.1 Ochrona różnorodności biologicznej – ZIT Subregion Centralny. Nabór wniosków rusza 30 lipca i potrwa do 29 września 2016 r. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl

Dla kogo dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związki i stowarzyszenia; jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej); organizacje pozarządowe; Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne oraz parki krajobrazowe.

Na co można otrzymać środki?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej.

Typy projektów:

- Kompleksowe projekty z zakresu ochrony, poprawy i odtwarzania stanu siedlisk przyrodniczych i populacji gatunków.

- Zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowanie obcych gatunków inwazyjnych

- Budowa, modernizacja i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej lub ochrony różnorodności biologicznej.

- Ochrona przyrody poprzez zmniejszenie presji ruchu turystycznego za pomocą budowy infrastruktury użytku publicznego.

Poziom dofinansowania:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85 proc., bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 6 814 286,12 zł. Wyniki w lutym 2017 r.

Regulamin załączamy w dziale Multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.