PARTNER PORTALU
  • BGK

Sosnowiec z umową na ponad 40 mln zł unijnego wsparcia do sieci kanalizacyjnej

  • PAP/JS    21 lutego 2018 - 21:37
Sosnowiec z umową na ponad 40 mln zł unijnego wsparcia do sieci kanalizacyjnej
(fot. pixabay.com)

Ponad 40 mln zł unijnego wsparcia uzyskały samorząd Sosnowca i spółka Sosnowieckie Wodociągi na inwestycje kanalizacyjne w dzielnicach: Maczki, Ostrowy Górnicze, Kazimierz Górniczy oraz Bór. Kanalizację zyska tam blisko 2,5 tys. mieszkańców miasta.
  • NFOŚiGW podał, że inwestycja obejmuje sześć kontraktów (trzy na roboty budowlane, jeden na dostawy i dwa na usługi), w ramach których wybudowanych zostanie ponad 17 km kanalizacji sanitarnej.
  • Pierwotny koszt wszystkich inwestycji zgłoszonych do unijnego dofinansowania oszacowano 84,5 mln zł.
  • Już wiadomo, że będzie niższy, ponieważ np. w przypadku Maczek wartość szacunkowa projektu zamykała się kwotą 57,5 mln zł, a najkorzystniejsza oferta konsorcjum firm wyniosła 20 mln zł.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o podpisaniu umowy o unijne dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowę podpisali tego dnia prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Chodzi o trzeci etap porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w tym mieście. Obejmujący go unijny projekt jego koordynatorzy oszacowali na 80 mln zł, zapewniając 41,5 mln zł unijnej dotacji.

NFOŚiGW podał, że inwestycja obejmuje sześć kontraktów (trzy na roboty budowlane, jeden na dostawy i dwa na usługi), w ramach których wybudowanych zostanie ponad 17 km kanalizacji sanitarnej (pięć tłoczni ścieków, w tym trzy wyposażone w zbiorniki retencyjne) oraz ok. 4 km kanalizacji deszczowej (budowa przepompowni wód deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym). Ponadto przewidziano budowę zbiornika odparowująco-infiltracyjnego jako odbiornika wód deszczowych i przebudowę przeszło 11 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także zakup samochodu do eksploatacji sieci kanalizacyjnej.

Według wcześniejszych informacji sosnowieckiego samorządu pierwsze z zadań projektu jest już realizowane - na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą w lipcu ub. roku. To warta ponad 20 mln zł budowa sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej w dwóch dzielnicach - Maczkach i części Ostrów Górniczych. Znajduje się tam jedna z najstarszych sieci kanalizacyjnej na terenie miasta - wybudowana w XIX w. razem z dworcem kolejowym kolei warszawsko-wiedeńskiej.

Łącznie w tym rejonie powstaje ok. 11 km kanalizacji sanitarnej, a dopełnieniem będzie budowa 2 km kanalizacji deszczowej. Nowa sieć kanalizacyjna ma oznaczać dla mieszkańców Maczek m.in. obniżkę opłat. Według miasta obecnie płacą oni za metr sześcienny wywożonych ścieków ponad 20 zł. Po podłączeniu do kanalizacji ceny mają spaść do ok. 6 zł.

Przy przedsięwzięciu samorząd ściśle współpracuje ze swą wodociągową spółką, np. ubiegłoroczna umowa na roboty została rozbita na dwie części. Miasto odpowiada przy tym za sieć deszczową oraz częściowo za odtworzenia dróg. Chodzi o to, żeby tam, gdzie Sosnowieckie Wodociągi w drodze ułożą sieć wodociągową i kanalizacyjną i odtworzą asfalt, wyremontowana została także pozostała część jezdni.

Realizacja tej części unijnego projektu pozwoli na budowę w Maczkach szczelnego systemu kanalizacji sanitarnej i transportowanie ścieków do oczyszczalni ścieków Radocha II, która spełnia już wymagania dotyczące redukcji zanieczyszczeń.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.