PARTNER PORTALU
  • BGK

Sposoby walki z wykluczeniem społecznym

  • GK    1 marca 2013 - 10:08
Sposoby walki z wykluczeniem społecznym

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej zakłada prowadzony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”.
W Polsce od czterech lat prowadzony jest projekt „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Od lipca 2009 roku razem z doświadczonymi partnerami staramy się poprawić stan ekonomii społecznej w Polsce. Udaje nam się to poprzez m.in. organizację szkoleń, czy studiów podyplomowych - mówi Dariusz Kapusta, dyrektor Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Działania mają wspomóc podmioty ekonomii społecznej w Polsce. W tym celu fundacje, stowarzyszenia czy spółdzielnie zostaną merytorycznie przygotowane do sprawniejszego funkcjonowania.

- W tym roku w ramach zadań wynikających z realizowanego projektu będziemy koncentrować się na działaniach udoskonalających aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem. Oczekiwanym rezultatem ma być podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Naszym działaniom towarzyszyć będzie także badanie efektów, które pomoże ustalić, jakie rezultaty udało się nam wypracować. W planach mamy również propagowanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej - wyjaśnia Dariusz Kapusta.

Wykluczenie społeczne według definicji zawartej w Narodowej Strategii Integracji dla Polski to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a szczególnie dla osób ubogich.

Osoby wykluczone mają ograniczony dostęp do pewnych sfer życia społecznego oraz samorealizacji. W grupie największego ryzyka znajdują się dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych, starcy, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby o niskich kwalifikacjach, bezrobotni, bezdomni, niepełnosprawni i chorzy.

Przyczyn nieradzenia sobie w życiu społecznym jest wiele. Może to być ubóstwo, brak wykształcenia umożliwiającego podjęcie pracy, czy nieskuteczne dotarcie do instytucji pomagających i doradzających w pierwszym etapie prowadzenia naszej działalności gospodarczej. Ale nie zawsze. Często taka sytuacja jest wynikiem zdarzeń losowych takich jak tragedia rodzinna, czy nagła, długotrwała choroba.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: