PARTNER PORTALU
  • BGK

Śrubują absorbcję

  • AZA    25 października 2010 - 14:00

Pieniądze z Unii Europejskiej pozyskane przez gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2009-2010 to prawie 40 mln zł.
Dzięki temu wsparciu samorząd miejski mógł sobie pozwolić na zrealizowanie wielu kosztownych zadań. Szczególnie owocnym rokiem, jeśli chodzi o środki unijne, jest rok obecny – 2010 (prawie 27 mln zł). W 2009 roku była to kwota ponad 12,3 mln zł.
 
Wskutek przetargów na poszczególne zadania miasto zdołało wygenerować oszczędności, dlatego też pierwotnie zakładana wartość niektórych dofinansowanych przez UE przedsięwzięć nieco zmalała. Pomimo tego i tak jest to kwota znacznie przekraczająca 30 mln zł.

Obecnie trwają starania o pozyskanie kolejnych kwot. Chodzi przede wszystkim o rewitalizację Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. W tym przypadku pula do podziału wynosi około 12 mln zł.

W ostatnim czasie w Kędzierzynie-Koźlu pozyskano pieniądze z Unii Europejskiej na następujące projekty:
Rok 2009 – ok. 12,4 mln zł:
- 1,140 mln zł - Budowa Otwartej Strefy Sportowo-Rekreacyjnej przy al. Jana Pawła II.
- 4,846 mln zł - Remont i rozbudowa Domu Kultury „Koźle” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
- 0,12 mln zł   - Miejska Biblioteka Publiczna - „Bajka na każdy czas. Integracja społeczności pogranicza poprzez promocję literatury”.
- 0,915 mln zł    - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu w 2008 roku: 528 431,00 zł, z tego 459 787,81 stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.
Wartość projektu w 2009 roku: 508 302,50 zł, z tego 454 930,74 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL
- 4,350 mln zł - Sprawny samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z województwa śląskiego i opolskiego – pieniądze na projekt pozyskała gmina Kędzierzyn-Koźle, a
wartość całego projektu sięga 4,476 mln zł
• kwota dofinansowania 4,350 mln zł
• wkład własny 126 tysięcy zł
• kwota jaką otrzyma w ramach tego projektu tylko gmina Kędzierzyn-Koźle to ok. 850 tysięcy zł.
- 0,740 mln zł - „Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza”.
- 0,630 mln zł - „Miejskie trasy turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”.
- 0,072 mln zł - wydanie przewodnika kajakowego.

Rok 2010 – ok. 26,8 mln zł
- 3,112 mln zł - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania.
- 0,768 mln zł - kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu.
- 1,003 mln zł - modernizacja hali przy al. Jana Pawła II.
- 8,965 mln zł - na zakup 16 nowych autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu.
- 0,381 mln zł - remont ul. Mieszka I na os. Piastów.
- 5,000 mln zł - modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z budową kotłowni na os. Blachownia.
- 5,580 mln zł - przebudowa ulicy Energetyków na os. Blachownia.
- 2 mln zł - walka z wykluczeniem cyfrowym

Łącznie lata 2009 i 2010 – ok. 39,2 mln zł. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.