Świętokrzyskie. Do końca roku kilkanaście naborów z RPO

• Kilkanaście naborów – w konkursach i procedurach pozakonkursowych – zostanie jeszcze ogłoszonych do końca roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.
• Mają dotyczyć m. in. wsparcia z funduszy UE przedsiębiorstw i projektów rewitalizacyjnych.
Świętokrzyskie. Do końca roku kilkanaście naborów z RPO
Adam Jarubas (fot.swietokrzyskie.pl)

O planach mówiono podczas zorganizowanej we wtorek w Kielcach konferencji, dotyczącej stanu wdrażania świętokrzyskiego RPO. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ) i samorządowcy regionu.

Jak poinformował wicedyrektor Departament Polityki Regionalnej UMWŚ Tomasz Janusz, w 2015 r. w ramach RPO ogłoszono 15 konkursów, a do tej pory w 2016 r. - 35. Wdrażane są też projekty pozakonkursowe, dotyczące m. in. wsparcia bezrobotnych przez urzędy pracy, stypendialne, związane z rozwojem ekonomii społecznej i obejmujące rozbudowę dróg wojewódzkich.

W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), obejmującego głównie przedsięwzięcia infrastrukturalne, podpisano 82 wstępne umowy (tzw. pre-umowy) i 16 umów na dofinansowanie. Stanowi to 17,94 proc. wszystkich środków EFRR w świętokrzyskim RPO - ponad 761,9 mln zł.

Z kolei w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), obejmującego tzw. projekty "miękkie", zawarto 181 umów na kwotę ponad 213 mln zł - to 14,7 proc. środków EFS w programie (w EFS nie podpisuje się wstępnych umów).

Jak poinformował wicedyrektor Departament Polityki Regionalnej UMWŚ Tomasz Janusz, w 2015 r. w ramach RPO ogłoszono 15 konkursów, a do tej pory w 2016 r. - 35 (swietokrzyskie.pl)
Jak poinformował wicedyrektor Departament Polityki Regionalnej UMWŚ Tomasz Janusz, w 2015 r. w ramach RPO ogłoszono 15 konkursów, a do tej pory w 2016 r. - 35 (swietokrzyskie.pl)

Do końca roku będzie zorganizowane jeszcze kilkanaście naborów w trybie pozakonkursowym i konkursowym w ramach RPO, co pozwoli na zakontraktowanie kolejnych środków programu - ok. miliarda zł.

Konkursy mają dotyczyć m. in. wsparcia inwestycji sektora mikro i średnich przedsiębiorstw, poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym.

"Chcielibyśmy, by kontraktacja przebiegała jak najszybciej, ale biorąc pod uwagę, że musimy w każdej osi priorytetowej programu prowadzić konkursy równolegle i mamy organiczone możliwości prowadzenia procesu oceny wniosków i przygotowania nowych konkursów, to jesteśmy zadowoleni z tego, co udało się zrobić" - ocenił w rozmowie z dziennikarzami Janusz.

Jak zapewnił, urzędnicy starają się ograniczać biurokratyczne procedury, aby ułatwiać potencjalnym beneficjentom zabieganie o unijne wsparcie.

"Staramy się tych procedur nie mnożyć i posługiwać się jedynie tymi dokumentami, które są niezbędne, do których stosowania jesteśmy zobowiązani. Nie tworzymy nadmiernych własnych wytycznych" - dodał Janusz.

Zdaniem Janusza mechanizmem, który pozwala na zaoszczędzenie wydatków związanych z opracowaniem dokumentacji przyszłym beneficjentom - głównie samorządom - jest stosowanie pre-umów w przypadku projektów z EFFR. "To mechanizm, od którego większość województw już odeszła, ale pozwala samorządom zaoszczędzić. Na etapie składania wniosku nie jest tu konieczne przygotowanie pełnej dokumentacji" - argumentował.

Wójt gminy Nowa Słupia Andrzej Gąsior zwrócił uwagę, że gminy muszą być bardzo dobrze przygotowane do aplikowania o wsparcie unijne dla planowanych do realizacji projektów, ze względu na fakt, iż bardzo dużo konkursów z RPO będzie ogłaszane w 2017 r. Samorząd zamierza starać się o dofinansowanie inwestycji dotyczących sieci kanalizacyjnej i projektów rewitalizacyjnych.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Dotacje z RPO świetokrzyskiego: zajrzyj na stronę Artmetic!

artmetic, 2016-11-23 01:05:36 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE