PARTNER PORTALU
  • BGK

Świętokrzyskie: Ponad 10 mln zł z UE na ekonomię społeczną

  • PAP/MN    27 października 2016 - 16:23
Świętokrzyskie: Ponad 10 mln zł z UE na ekonomię społeczną
Projekty będą realizowane przez trzy lata - do końca sierpnia 2019 r. (fot. Fotolia)

• Ponad 10 mln zł z funduszy unijnych trafi do dwóch ośrodków wspierania ekonomii społecznej w woj. świętokrzyskim.
• M.in. na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, dla osób zagrożonych wykluczeniem.
W czwartek (27 października) w Kielcach umowy na dofinansowanie projektów podpisali przedstawicie ośrodków i władz regionu. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach wcześniej przeprowadzonego konkursu, do realizacji przedsięwzięć wybrano dwa Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).

Kielecko-Ostrowiecki OWES będzie działał na północy regionu (pięć powiatów i miasto Kielce). Projekt przygotowało Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg oraz Fundacją Pestka.

Z kolei Świętokrzyski OWES wesprze inicjatywy z południa województwa (osiem powiatów). Projekt opracowała Caritas Diecezji Kieleckiej, w partnerstwie z Fundacją Centrum Europy Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Ekonomia społeczna jest taką sferą aktywności obywatelskiej w gospodarce, która jest nastawiona na efekty społeczne, a nie biznesowe. Służy głównie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem lub marginalizacją społeczną. W podmiotach ekonomii społecznej znajdują one miejsca pracy, a zysk czy nadwyżka uzyskiwana wskutek prowadzenia tej działalności służy celom społecznym i jest na nie przeznaczany.

Czytaj też: Jak samorządy radzą sobie z kontraktowaniem RPO? Są problemy

Ośrodki mają realizować kompleksowe usługi wsparcia ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, w tym usługi animacyjne, inkubacyjne i biznesowe. Ich zadaniem będzie także udzielanie bezzwrotnych dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących lub nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych (np. zakładach aktywizacji zawodowej, spółdzielniach socjalnych) oraz tworzenie regionalnych i lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Będą także organizować szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników i wolontariuszy.

W opinii dyrektora Caritas Diecezji Kieleckiej ks. Krzysztofa Banasika, ekonomia społeczna w woj. świętokrzyskim "ciągle bardziej jest wyzwaniem, niż przedmiotem radości". "Dosyć dobrze funkcjonuje, jeśli idzie o pomoc osobom niepełnoprawnym, ale ciągle są duże wyzwania np. w przypadku spółdzielni socjalnych. Mam nadzieję, że uda się wygenerować nowe podmioty ekonomii społecznej, nowe miejsca pracy i wesprzeć te podmioty, które przeżywają kryzys i potrzebują wsparcia merytorycznego i biznesowego" - dodał duchowny.

Prezes Stowarzyszenia Integracja i Rozwój Sebastian Gralec wyjaśniał, że ze wsparcia będą mogły korzystać m. in. organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne oraz osoby zainteresowane działalnością w sektorze pozarządowym.

Czytaj też: Pełne otwarcie wszystkich możliwości RPO wcią nie jest możliwe

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.