PARTNER PORTALU
  • BGK

Szczecin zainwestuje unijną kasę

  • AW/wzp.pl    18 października 2011 - 13:53

Wicemarszałek Andrzej Jakubowski podpisał we wtorek trzy kolejne umowy o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem wszystkich trzech inwestycji jest Szczecin.
Pierwsza umowa dotyczy projektu „Poprawa wizerunku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez przebudowę basenu przeciwpożarowego na fontannę na Placu Zwycięstwa w Szczecinie” (Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym RPO WZ)

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi ponad 2 miliony złotych, z czego przekazana ze środków RPO WZ dotacja wyniosła 1 028 794.00 złotych.

Celem tego projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez podniesienie standardu technicznego publicznej infrastruktury turystyki i rekreacji na terenie Placu Zwycięstwa w Szczecinie - w miejscu istniejącego basenu przeciwpożarowego zostanie wybudowana fontanna. Plac Zwycięstwa położony jest w samym sercu Szczecina - ścisłym centrum lewobrzeżnej części miasta. Teren objęty projektem jest jednym z elementów tworzących Miejski Szlak Turystyczny w Szczecinie.  Projekt zakłada m.in. budowę fontanny z podświetlanymi płaszczami wodnymi, z kładką dla pieszych przez środek niecki; zagospodarowany zostanie także teren zielony wokół fontanny, która swoją formą będzie bezpośrednio nawiązywać do najbliższego otoczenia. Termin rozpoczęcia inwestycji to październik 2011 r., zakończenie planowane jest na wrzesień 2012 roku.

Drugi projekt to „Aktywnie i interaktywnie w Lasach Miejskich Szczecina” (Działanie 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WZ)
Koszt całkowity projektu wynosi niemal pół miliona złotych - dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniosło 371 100 złotych.

Celem bezpośrednim tego projektu jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do sieci Internet na terenie najatrakcyjniejszych i najczęściej wykorzystywanych rekreacyjnie obszarów Lasów Miejskich Szczecina. Docelowo inwestycja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności miasta.

Przedsięwzięcie będzie polegało na  wykorzystaniu technologii WiFi w celu zrealizowania usługi HotSpot - 16 anten w 11 punktach. Do zasilenia sygnałem planowanych do pokrycia Internetem obszarów oraz budynków zaplanowano wykorzystanie technologii światłowodowej oraz radiowej. Gmina Miasto Szczecin – beneficjent projektu - wyodrębniła dwie lokalizacje, które uzyskają dostąp do bezprzewodowego Internetu – będą to rekreacyjne tereny przy jeziorze Szmaragdowym (prawobrzeże Szczecina) oraz przy jeziorze Głębokie (lewobrzeże). W tych dwóch lokacjach zostaną uruchomione punkty bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do Internetu.

Termin rozpoczęcia inwestycji to październik 2011 r., zakończenie planowane jest na lipiec 2012 roku.

Trzecia podpisana przez wicemarszałka Andrzeja Jakubowskiego umowa dotyczy projektu "Międzyosiedlowy park rekreacyjny przy ulicy Kutrzeby w Szczecinie" (Poddziałanie 6.1.1 Infrastruktura turystyki na obszarze metropolitalnym RPO WZ). Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi ponad 1,3 miliona złotych, z czego dotacja ze środków RPO WZ wyniosła 623 033.87 złotych.

Projekt dotyczy zagospodarowania terenu przy ul. Kutrzeby w Szczecinie na cele turystyczno – rekreacyjne, poprzez budowę międzyosiedlowego parku rekreacyjnego. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości przestrzeni miejskiej i tym samym będzie czynnikiem stymulującym kreowanie pozytywnych postaw społecznych i tożsamości wśród ludności lokalnej, przy jednoczesnym wzroście atrakcyjności turystycznej tego rejonu miasta.

Termin rozpoczęcia inwestycji to kwiecień 2012 r., zakończenie planowane jest na sierpień 2012 roku.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.