PARTNER PORTALU
  • BGK

Szukają chętnych dla wspierania dialogu obywatelskiego

  • AZA    30 sierpnia 2010 - 21:46

Trwa nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.2 - rozwój dialogu obywatelskiego, programu kapitał ludzki.
Od 23 sierpnia 2010 r. do wyczerpania alokacji departament wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.4.2 - rozwój dialogu obywatelskiego w odpowiedzi na wznowiony konkurs pt. "Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego”, Programu Kapitał Ludzki.

Jak podaje Związek Powiatów Polskich, projekty mające na celu tworzenie i wdrażanie programów z zakresu wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przy czym projekt może obejmowad swoim działaniem tylko te powiaty, które nie zostały objęte wsparciem w ramach projektów realizowanych w konkursie nr DWF_5.4.2_2_2008 pt. „Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego” przeprowadzonym w 2008 r.

Wnioski mogą składać podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku państwa do kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na www.kapitalludzki.gov.pl

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.