Tarnów dostanie 8 mln zł na walkę ze smogiem?

• Gmina Miasta Tarnowa złożyła wniosek o około 8 milionów złotych unijnego dofinansowania do projektu wymiany palenisk węglowych na piece ekologiczne - gazowe lub opalane biomasą.
• Wskazana we wniosku kwota mogłaby posłużyć do zlikwidowania do 2023 roku około 1200 z blisko 4800 pieców węglowych w Tarnowie.
• Opalane węglem i drewnem piece są głównym źródłem tak zwanej „niskiej emisji”, w efekcie której powstaje smog.
Tarnów dostanie 8 mln zł na walkę ze smogiem?
Opalane węglem i drewnem piece są głównym źródłem tak zwanej „niskiej emisji”, w efekcie której powstaje smog (fot. PTWP)


W Tarnowie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeń zdarzają się rzadziej, niż w innych małopolskich miejscowościach, nie oznacza to jednak, że problemu smogu nie ma. W 2015 roku średniodobowe dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego PM 10 były przekroczone przez 38 dni w roku, norma dopuszcza takich dni 35. Dla porównania – w 2011 roku “dni ze smogiem” było 82.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w Tarnowie udało się zlikwidować blisko tysiąc pieców na paliwo stałe. Mieszkańcy, którzy zdecydowali się na wymianę palenisk węglowych na ekologiczne, otrzymywali dofinansowanie ze środków budżetowych w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie. Jeżeli wniosek o dofinansowanie projektu “Obniżenie poziomu niskiej emisji w Tarnowie”, złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, zostanie rozpatrzony pozytywnie, mieszkańcy będą mogli liczyć na dotacje w wysokości kilku tysięcy złotych do wymiany pieca, trwa przyjmowanie ankiet i deklaracji od chętnych. Rozstrzygnięcie  konkursu ma nastąpić do połowy bieżącego roku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

czy jest jakaś lista urządzeń, które kwalifikują się na dofinansowanie?

Aainteresowany, 2017-02-12 11:41:57 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE