PARTNER PORTALU
  • BGK

To już ostatnie trzy umowy z PROW 2007-2013

  • pt    5 sierpnia 2015 - 12:13
To już ostatnie trzy umowy z PROW 2007-2013
Radziechowy-Wieprz, Koziegłowy oraz Dąbrowa Zielona podpisały umowy na realizację projektów unijnych

Radziechowy-Wieprz, Koziegłowy oraz Dąbrowa Zielona podpisały umowy na realizację projektów unijnych. Zamykają one realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w starym rozdaniu unijnym na lata 2007-2013. Śląska wieś wykorzystała blisko 670 mln zł
Trzy samorządy lokalne łącznie za ok. 3 mln zł łącznie wykonają instalacje fotowoltaiczne oraz solarne. Będą one zasilać w energię budynki publiczne, jak i domy prywatne.

Na te inwestycje pozyskały ok. 2 mln zł wsparcia z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Podpisanie tych umów zamyka w województwie śląskim realizację PROW minionej perspektywy. „Ten program w znacznej mierze przyczynia się do podniesienia standardu życia na wsi. Ze względu na dobre warunki życia, ludzie nie odpływają już do miast, a wieś zyskuje na zróżnicowaniu. Jest to efekt zrównoważonego rozwoju, nad którym pracujemy wspólnie od wielu lat” – powiedział wicemarszałek Stanisław Dąbrowa, który podpisał umowy w imieniu województwa śląskiego.

672 mln dla śląskiej wsi

Na realizację PROW Unia Europejska przeznaczyła ok. 672 mln zł. Największe wsparcie w wys. ok. 305 mln zł zostało przeznaczone działanie „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”. Jego efekt to m.in. 325 km nowych sieci wodociągowych oraz 205 km kanalizacyjnych.

Za blisko 12 mln zł dofinansowania powstały 4 nowe targowiska oraz zmodernizowano 13. W 16 gminach powstały systemy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Odnowa i rozwój wsi to kolejne działanie, na które województwo pozyskało ok. 97 mln zł wsparcia. Za te pieniądze na wsiach wybudowano m.in. 140 świetlic oraz domów kultury, 136 obiektów sportowych oraz odnowiono centra w 93 miejscowościach. Unijne wsparcie pozwoliło także na odrestaurowanie 23 zabytkowych kościołów.

Projekty realizowane w ramach schematu „Scalanie gruntów” służą poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, urządzenie sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych. Na prace w tej dziedzinie UE przeznaczyła ok. 68 mln zł.

Trzy powiaty (częstochowski, raciborski oraz zawierciański) realizują prace związane ze scaleniami gruntów w ramach PROW 2007-2013.

Inwestycje w ramach „Gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi” przy ok. 51 mln zł wsparcia dają możliwość poprawy jakości gleb poprzez regulację stosunków wodnych, zwiększenie retencji, poprawę ochrony użytków rolnych przed powodziami.

Do tej pory wybudowano i wyremontowano ok. 8 km wałów przeciwpowodziowych, ukształtowano 29,5 km koryt rzek oraz wybudowano i wyremontowano 4 zbiorniki wodne oraz 3 zbiorniki suche przeciwpowodziowe.

Lokalne Grupy Działania

W województwie śląskim realizowana jest inicjatywa LEADER. Jej celem jest aktywizacja społeczności wiejskich poprzez m.in. włączenie mieszkańców do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw społecznych w ramach tzw. Lokalnych Grup Działania.

W województwie funkcjonuje 15 LGD oraz jedna międzywojewódzka. Programem objętych jest prawie 1 mln mieszkańców. LGD w regionie dysponują budżetem w wysokości ponad 151 mln zł.

W obecnej perspektywie dofinansowania na lata 2014-2020 na realizację PROW w województwie śląskim Unia Europejska przeznaczy ok 70 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dodatkowe 40 mln euro będzie pochodziło ze środków publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2015-08-06 20:55:00

    Dotacje z PROW, pomoc w przygotowaniu dokumentacji i doradztwo: artmetic.pl