PARTNER PORTALU
  • BGK

Trzeba przyspieszyć konkursy i renegocjować warunki RPO

  • pt/pap    13 maja 2016 - 07:03
Trzeba przyspieszyć konkursy i renegocjować warunki RPO
Niezbędne jest przyspieszenie ogłaszania konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - apelują śląscy samorządowcy. (fot.fotolia)

• Obecny okres programowania (na lata 2014-2020) wymaga skutecznej koordynacji, uproszczenia i ujednolicenia zasad wdrażania – ocenia Śląski Związek Gmin i Powiatów.
• Samorządowcy, wobec opóźnień, sugerują m.in. renegocjację regionalnego programu operacyjnego.
W stanowisku przyjętym podczas obrad zgromadzenia ogólnego Związku w Katowicach jego członkowie wnioskują o renegocjowanie warunków Kontraktu Terytorialnego (KT) i przypominają, że sprawność i skuteczność systemu wdrażania funduszy UE są jednymi z kluczowych czynników decydujących o poziomie ich absorpcji.

ŚZGiP zaproponował m.in., aby samorząd woj. śląskiego "podjął niezwłocznie prace mające na celu renegocjowanie warunków Kontraktu Terytorialnego".

- Poprzedni rząd nie wskazał w dokumencie konkretnych źródeł finansowania bardzo wielu inwestycji, tylko potencjalne; (…) niejasne były zarówno zasady formułowania KT, jak i brak przejrzystych zasad i kryteriów wyboru projektów kluczowych. Ponadto ograniczono możliwości bezkonkursowego wsparcia dla tzw. projektów kluczowych. Pomimo, iż dany projekt zapisany jest w mandacie negocjacyjnym bądź KT, nie ma żadnej gwarancji otrzymania dofinansowania - wyjaśnili samorządowcy.

Z kolei wobec znacznych opóźnień we wdrażaniu nowego okresu programowania funduszy unijnych 2014-2020 (pierwsze konkursy ruszyły w IV kw. 2015 r.) według ŚZGiP "niezbędne jest przyspieszenie ogłaszania poszczególnych konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego (RPO) na lata 2014-2020".

Szybsza ocena wniosków

Za konieczne samorządowcy uznali m.in. szybkie i sprawne prowadzenie procedury oceny wniosków. Ich zdaniem obecnie jest ona "znacznie wydłużona", co wpływa na dezaktualizację harmonogramów projektów.

Ponieważ poszczególne zadania są planowane w samorządowych budżetach, wydłużanie terminów rozstrzygnięć konkursów może zwiększać ryzyko ich niezrealizowania - bez wsparcia środków unijnych samorządy często nie są bowiem w stanie rozpocząć realizacji drogich przedsięwzięć.

Zdaniem ŚZGiP "dla pełnego wykorzystania dostępnych środków unijnych zasadnym jest rozważenie możliwości renegocjacji" obecnego śląskiego RPO w kilku obszarach.

Samorządowcy proponują tu: dopuszczenie wsparcia budowy/przebudowy dróg powiatowych, przywrócenia możliwości wsparcia wymiany kotłów na kotły węglowe o wyższej sprawności, dopuszczenie możliwości dofinansowania "kluczowego dla regionu" zakładu termicznego przekształcania odpadów i zniesienie konieczności uzależnienia inwestycji w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia od mapy potrzeb zdrowotnych - zwłaszcza na poziomie krajowym.

Ponadto Związek akcentuje, że kryteria wyboru projektów i wymagane wytyczne muszą być znane w czasie umożliwiającym rzetelne przygotowanie projektów. Dotąd zdarzało się, że kryteria te zmieniały się w kolejnych wersjach tzw. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO lub pojawiały się krótko przed ogłoszeniem konkursów.

Zintegrowane Inwestycji Terytorialne

W tym kontekście samorządowcy negatywnie ocenili też rezygnację z trybu bezkonkursowego w instrumencie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) - w czasie, kiedy prace nad ZIT/RIT były już zaawansowane.

ŚZGiP w stanowisku postuluje ponadto zmiany dotyczące organizacji i możliwości uczestnictwa w konkursach RIT/ZIT oraz dopracowanie systemu informatycznego (usunięcie błędów technicznych, uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie i zapewnienie możliwości opisu projektu w niezbędnym zakresie).

W czwartkowym (12 maja) stanowisku ŚZGiP zaznaczył, że "mocno opóźniona" jest również realizacja nowej perspektywy finansowej UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: harmonogram planowanych naborów wniosków jest w dużej mierze nieprecyzyjny, brakuje rozporządzeń do działań, poddziałań, typów operacji, a także np. dokumentacji potrzebnych Lokalnym Grupom Działania.

"Reasumując, obecny okres programowania na lata 2014-2020 wymaga skutecznej koordynacji, uproszczenia i ujednolicenia zasad wdrażania" - napisali w stanowisku przedstawiciele Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-06-11 01:48:30

    Dotacje RPO dla firm na rozwój, biznesplany i wnioski: zajrzyj na stronę Artmetic!