PARTNER PORTALU
  • BGK

Tylko partnerstwo pomoże polityce spójności

  • AT    29 listopada 2012 - 19:44
Tylko partnerstwo pomoże polityce spójności

Listopadowe Zgromadzenie Plenarne Komitetu Regionów przyjęło opinię Stanisława Szwabskiego, przewodniczącego Rady Miasta Gdyni, w sprawie Europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa.
W dniu 29 listopada 2012 r. na sesji plenarnej członkowie Komitetu Regionów przyjęli opinię Stanisława Szwabskiego w sprawie zasady partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych – elementu europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa.

Partnerstwo jest niezbędnym warunkiem zwiększenia skuteczności polityki spójności, w ramach której wytyczne strategiczne Unii Europejskiej będą dostosowywane do wyzwań regionalnych i lokalnych. W rzeczywistości wyłącznie system wielopoziomowego sprawowania rządów, obejmujący wszystkie szczeble zarządzania, umożliwi skuteczne połączenie tych dwóch wymiarów. Władze regionalne i lokalne są istotnym składnikiem wielopoziomowego sprawowania rządów.

Czytaj też: Polityka spójności motorem rozwoju regionów

W swojej opinii przewodniczący Stanisław Szwabski przyjął z satysfakcją wyrażony przez Komisję zamiar wprowadzenia obowiązku organizowania przez państwa członkowskie partnerskiej współpracy władz publicznych szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz podmiotów gospodarczych, społecznych i sektora pozarządowego we wszystkich procesach wdrażania polityk Unii Europejskiej.

Poparł również inicjatywę Komisji dotyczącą uzupełnienia rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów o Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa (ECCP) jako dokument konkretyzujący i uszczegółowiający partnerstwo w procesie przygotowania, wdrażania i ewaluacji programów oraz funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych (CSF).

Według Stanisława Szwabskiego bardzo ważne jest by dokument ECCP został przyjęty jako akt delegowany niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.

Czytaj też: Nie będzie głębszych cięć w polityce spójności

"My jako przedstawiciele wladz lokalnych i regionalnych w Komitecie Regionów apelujemy, by w razie podjęcia decyzji o innym statusie prawnym tego dokumentu zapewniono rozwiązania gwarantujące realną i jakościową poprawę przestrzegania zasad partnerstwa w okresie budżetowym 2014–2020."- podkreślił Pan Szwabski

I dodał: "Głęboko ubolewam jednak nad decyzją Rady, by wyłączyć Kodeks postępowania z negocjacji, co oznacza, że zignorowano stanowisko Parlamentu Europejskiego i KR-u. Instytucje te będą jednak nadal opowiadać się za potrzebą istnienia takiego instrumentu w okresie programowania 2014–2020."

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.