PARTNER PORTALU
  • BGK

Tysiąc nowych miejsc w przedszkolach

  • pt    11 października 2013 - 10:51
Tysiąc nowych miejsc w przedszkolach

18 nowych przedszkoli oraz więcej dzieci w 37 już istniejących placówkach - to efekt konkursu przeprowadzonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Łącznie w województwie świętokrzyskim przybędzie blisko 1000 miejsc przedszkolnych. Dofinansowanie przyznano 26 najlepszym projektom "przedszkolnym", ich wartość to 16,3 mln zł (w tym kwota dofinansowania unijnego – 13,8 mln zł).

- Kiedy sześć lat temu program Kapitał Ludzki startował, w regionie świętokrzyskim dramatycznie brakowało miejsc w przedszkolach. Na każde dziesięcioro dzieci, które powinny rozpocząć pierwszy etap edukacji, przypadały tylko cztery wolne miejsca. Dziś sytuacja wygląda znacznie lepiej. Dzięki unijnym środkom  odsetek dzieci, objętych w naszym regionie edukacją przedszkolną, wynosi obecnie 67 proc., a więc na każde dziesięcioro dzieci przypada blisko siedem miejsc w przedszkolach - podkreśla Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa.

Projekty obejmujące tworzenie nowych przedszkoli  oraz dodatkowych miejsc w już istniejących placówkach umożliwiają finansowanie codziennej opieki pedagogicznej nad dziećmi, a także zajęcia dodatkowe, m. in. z logopedą i psychologiem, naukę języka angielskiego i rytmiki. Przedszkola zostaną także  wyposażone w nowoczesne zabawki edukacyjne, materiały dydaktyczne i sprzęt audiowizualny.

Jednym z projektów, który uzyskał dofinansowanie było „Przedszkole Żyrafy Matyldy” realizowane przez gminę Fałków. - Poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Fałków należał dotychczas do najniższych w województwie. Przez 20 lat nie funkcjonowało tam żadne przedszkole. Teraz utworzone zostaną trzy dodatkowe oddziały przedszkolne przy już istniejących punktach przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie. Uczęszczać tam będzie 54 dzieci 3 i 4 - letnich – poinformowała Justyna Wójtowicz, koordynator Projektu "Przedszkole Żyrafy Matyldy".

Przedszkola funkcjonować będą 8 godzin dziennie. Dzieci uczestniczyć będą mogły także w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i rytmiki oraz wsparcia logopedy i psychologa. Przedszkole otrzyma także dodatkowe wyposażenie, m.in. tablicę multimedialną i basen z kulkami.

Natomiast w Kielcach utworzone zostaną nowe oddziały integracyjne w przedszkolu integracyjnym na Stoku (PS 19) – dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością ruchową oraz dwa w nowo wybudowanym budynku przedszkolnym na Herbach (przedszkole PS 8), dostosowanym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Dzieci będą objęte opieką oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga oraz rewalidanta. Będą korzystały także z zajęć dodatkowych z rytmiki, logopedycznych i języka angielskiego oraz zajęć z psychologiem i rehabilitantem.

Do przedszkoli zostanie także zakupione wyposażenie (m. in. trzy X-boxy z kinektem, kurtyna światłowodowa do koloroterapii oraz tablice brajlowskie).
Do tej pory w Kielcach nie było placówki zapewniającej opiekę i edukację dla dzieci z takim wadami (najbliższy taki ośrodek jest w Krakowie).

Od początku wdrażania programu Kapitał Ludzki, do połowy 2013 r. ŚBRR przekazało unijne dofinansowanie na realizację 137 projektów „przedszkolnych”. Ich łączną wartość to ponad 89 mln zł (w tym wartość dofinansowania 83 mln zł). Dzięki unijnemu wsparciu 10 tysięcy przedszkolaków uczęszcza do 256 placówek.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.