PARTNER PORTALU
  • BGK

Umowa Partnerstwa dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

  • pt    6 lipca 2017 - 10:20
Umowa Partnerstwa dostosowana do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
SOR to sztandarowy program wicepremiera Mateusza Morawieckiego (fot.flickr/premier.gov.pl/P.Tracz/KPRM)

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. W uchwale uregulowano kwestie związane z dostosowaniem Umowy Partnerstwa do Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Przyjęcie przez rząd uchwały w sprawie projektu zmiany Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 umożliwi rozpoczęcie jej negocjacji z Komisją Europejską.

Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020 stanowi kluczowy dokument, który tworzy na poziomie krajowym podstawy prawne oraz ramy organizacyjne i finansowe dla okresu programowania 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i funduszu wspierającego sektor morski lub rybacki (EFSI).

W uchwale uregulowano kwestie związane z dostosowaniem Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 do celów średniookresowej strategii rozwoju kraju, (Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) do roku 2020).

Czytaj też: Średnie miasta mają się rozwijać. Ministerstwo Rozwoju da wsparcie 255 miastom

Celem zmian wprowadzonych do Umowy Partnerstwa jest zwiększenie efektywności działań i inwestycji współfinansowanych z wymienionych funduszy przez ich większą koncentrację na celach rozwojowych wskazanych w SOR.

Główne zmiany obejmują m.in. zwiększenie puli środków przeznaczonych na instrumenty zwrotne oraz koncentrację wsparcia na branżach czy też obszarach w największym stopniu przyczyniających się do realizacji celów rozwojowych określonych w SOR. Chodzi też o budowę systemu wsparcia wysokiej jakości projektów, a także większe wsparcie procesów gospodarki cyfrowej.

Przewidziano również opracowanie i wdrożenie na poziomie krajowym koncepcji polityki migracyjnej, odpowiadającej potrzebom rynku pracy w Polsce. Założono określenie niezbędnych preferencji w kształceniu zawodowym dla branż strategicznych (wskazanych w SOR) oraz powiązanie ich z krajowymi i regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Przewidziano zapewnienie preferencji dla tzw. Przemysłu 4.0.

Ponadto, zaktualizowano zapisy dotyczące terytorialnego wymiaru interwencji UP i wzmocnienia systemu wdrażania przedsięwzięć przez działania na rzecz procesu koordynacji między środkami wymienionych funduszy a funduszami zarządzanymi centralnie przez Komisję Europejską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.