PARTNER PORTALU
  • BGK

Unia daje miliony na badania i rozwój energetyki

  • Patrycja Batóg    15 września 2010 - 12:59
Unia daje miliony na badania i rozwój energetyki

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie międzynarodowych projektów rozwojowo-badawczych z zakresu energetyki w ramach 7 Programu Ramowego. Do wzięcia jest łącznie 374,5 mln euro.
7 Program Ramowy jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego, który Rada Europejska wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie. Zakłada on przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

- W programie może wziąć udział każdy podmiot mający osobowość prawną. Duży nacisk jest kładziony na MSP, ale udział mogą brać także przedstawiciele przemysłu, uczelnie wyższe, organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe), organizacje międzynarodowe, instytucje publiczne, administracja samorządowa, gminy itp. - wyjaśnia nam Katarzyna Sobótka, odpowiedzialna za temat energetyki w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK).

Do celów 7 PR zalicza się głównie wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego, zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki oraz wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń. 7 PR ma także ułatwić dostęp do potencjału i infrastruktury badawczej, co ma się przełożyć na wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcić badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej.

Założeniem Programu jest również zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie. Wspieranie szerokiego stosowania wyników nauki i rozpowszechnianie wiedzy uzyskanej w działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych ma zwiększyć społeczne zaufanie do nauki.

W ramach konkursów dotyczących energii UE ogłosiła nabór projektów z następujących obszarów: wodór i ogniwa paliwowe, wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzanie paliw odnawialnych, paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia, technologie wychwytywania i magazynowania CO2 w celu wytwarzania energii o zerowej emisji zanieczyszczeń, czyste technologie węglowe, inteligentne sieci energetyczne, wydajność energetyczna i oszczędzanie energii, wiedza na rzecz polityki energetycznej.

W przypadku OZE o dofinansowanie mogą się starać projekty z sektora fotowoltaiki (procesy wytwarzania), biomasy (gazyfikacja, współspalanie biomasy, odpady rolne i leśne, uprawy energetyczne), energetyki wiatrowej (elektrownie wiatrowe i ich elementy), geotermii (eksploatacja złóż wysokotemperaturowych, trwałość instalacji, walka z korozją), skoncentrowanej energii słonecznej (poprawa efektywności optycznej i termicznej, mniejsze zużycie wody, lepsze wykorzystanie terenów), energii oceanów (projektowanie nowych systemów i ich elementów), hydroenergii (małe elektrownie wodne, minimalizacja szkodliwego wpływu na środowisko).

UE dofinansuje także projekty dotyczące paliw odnawialnych: pierwszej generacji biopaliw z biomasy (biodisel, bioetanol ze skrobii, cukru, odpadów, olejów roślinnych), drugiej generacji biopaliw z biomasy (przeróbka lignocelulozy, biopaliwa syntetyczne), biorafinerii, biopaliw z upraw energetycznych oraz biopaliw dla transportu.×
KOMENTARZE (1)

  • autoidea, 2010-09-15 21:04:07

    Co za glupia, niejasna informacja (jak celowo wiekszosc informacji o dotacjach). Gdzie, kiedy, ile, jak ???