PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne fundusze na infrastrukturę i środowisko

  • PAP    30 czerwca 2010 - 20:27
Unijne fundusze na  infrastrukturę i środowisko

30 czerwca br. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury zostało podpisanych osiem umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W uroczystości uczestniczyli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Magdalena Gaj, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Anna Siejda oraz przedstawiciele beneficjentów: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskich Linii Kolejowych, Portu Lotniczego Gdańsk oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice.

Podpisanie kolejnych ośmiu umów o dofinansowanie projektów świadczy o sprawnej realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko - powiedziała minister Magdalena Gaj. Inwestycje te są związane z Mistrzostwami Euro 2012, ale ich efekty zostaną w polskiej gospodarce, służąc całemu społeczeństwu przez dziesiątki lat - dodała minister Gaj.

Wśród podpisanych umów znalazły się: jeden projekt drogowy, trzy projekty lotnicze oraz cztery projekty kolejowe. Całkowita wartość tych projektów przekracza 5,5 mld zł, zaś wartość dofinansowania to 3 mld 378 mln zł.

Jak zaznaczył w prezentacji Jarosław Pasek, dyrektor Departamentu Funduszy UE w MI, PO IiŚ to największy program inwestycyjny realizowany do tej pory w Polsce, a całkowita wartość inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w jego ramach to blisko 105 mld zł. Łącznie z dzisiejszymi, podpisaliśmy już 54 umowy o dofinansowanie, o łącznej wartości 29,20 mld zł - dodał dyrektor Pasek.

* * *

PROJEKT DROGOWY:

Projekt drogowy, na który podpisano umowę o dofinansowanie, dotyczy budowy autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odcinek węzeł Krzyż - węzeł Rzeszów Wschód wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S-19 węzeł Rzeszów Zachód - węzeł Świlcza, którego beneficjentem jest GDDKiA. Projekt jest realizowany w ramach działanie 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T.

Wartość całkowita projektu wynosi 5 mld 293 mln zł, w tym środki unijne w ramach Funduszu Spójności to 3 mld 269 mln zł.

Projekt dotyczy budowy autostrady A-4 na odcinku Tarnów (węzeł Krzyż) - Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) wraz z budową drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza. Jego celem jest poprawa płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami w południowej części kraju, poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz przejezdności przez Rzeszów, Dębicę i Ropczyce w ramach sieci TEN-T. Autostrada zlokalizowana jest na terenie woj. małopolskiego i podkarpackiego i zastąpi drogę krajową DK-4. Trasa autostrady znajduje się w III korytarzu transportowym sieci TEN-T.

Całkowita długość projektowanych odcinków autostrady A-4 wynosi 78,46 km. Dodatkowo inwestycja obejmuje budowę drogi krajowej DK-19 na odcinku o długości 1,33 km w obrębie węzła Rzeszów Wschód oraz budowę drogi ekspresowej S-19 na długości 4,38 km, od węzła Rzeszów Zachód do węzła Świlcza.

Projekt obejmuje budowę drogi dwujezdniowej czteropasmowej wraz z budową obiektów inżynierskich, węzłów, miejsc obsługi podróżnych, punktów poboru opłat, przebudową kolidującej infrastruktury technicznej oraz budową dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń lokalnych i urządzeń ochrony środowiska.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.