PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne fundusze pomagają chronić ptaki

  • PAP    4 stycznia 2012 - 08:29
Unijne fundusze pomagają chronić ptaki

Park Narodowy Ujście Warty jest jednym z pięciu polskich parków, w których realizowany jest projekt mający na celu ochronę ptaków wodnych i błotnych.
Podjęte w tym zakresie działania są dofinansowywane z funduszy unijnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Wartość przedsięwzięcia to 1,7 mln euro. Projekt rozpoczął się w 2011 roku i potrwa do końca 2014 roku. Obok „Ujścia Warty” jest realizowany przez: Narwiański PN, Biebrzański PN, Słowiński PN oraz Drawieński PN. Wnioskodawcą koordynującym jest Instytut Badania Ssaków PAN w Białowieży.

W przypadku Parku Narodowego Ujście Warty główny nacisk położono na ograniczenie negatywnego wpływu drapieżników inwazyjnych na populacje ptaków wodnych i błotnych. Największym zagrożeniem, szczególnie w okresie lęgowym, są norki amerykańskie i szopy pracze.

Z uwagi na łatwość przystosowywania się do nowych warunków, te drapieżniki znakomicie czują się na tym terenie, często pustoszą kolonie ptaków, wyjadając ich jaja i pisklęta. Łatwość dostępu do pokarmu sprawia, że np. norki zaczęły się w Ujściu Warty rozmnażać.

„Mamy fundusze na ograniczanie ich liczebności. W około 80 miejscach w parku stawiane są żywołowne pułapki. Minionej jesieni udało się złapać około 60 norek amerykańskich” – powiedział dyrektor PN Ujście Warty Konrad Wypychowski.

Ponadto prowadzone są badania gatunków inwazyjnych. Z pierwszych obserwacji wynika, że norki amerykańskie żyjące na zachodzie Polski są znacznie większe od swoich pobratymców ze wschodu kraju. „To podnosi prawdopodobieństwo, że nie są to zdziczałe zwierzęta lecz uciekinierzy z hodowli” – dodał Wypychowski.

Kolejnym sposobem na zapewnienie ptakom bezpieczeństwa będzie otaczanie ich kolonii lęgowych ogrodzeniem pod napięciem tzw. elektrycznym pastuchem. Takie ogrodzenia na wiosnę będą zakładane w miejscach największych skupisk ptaków.

Przyrodnicy chronią także ptaki gniazdujące w specjalnie zakładanych dla nich budkach lęgowych na drzewach. W tym przypadku na pniach mocowane są kołnierze ochronne, które mają uniemożliwić drapieżnikom wspinanie się do gniazd.

Dodatkowo, przy budkach lęgowych montowane są tzw. fotopułapki. To urządzenia wyposażone w aparat reagujący na ruch, który rejestruje co dzieje się w budce w dzień i w nocy. Dzięki temu można przekonać się kto oprócz rodziców zagląda do danego gniazda.

Projekt pn. „Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu Parkach Narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków” koncentruje się szczególnie na ochronie cennych w skali kraju oraz Europy gatunków ptaków ujętych w Dyrektywie Ptasiej, takich jak: bąk, bączek, kropiatka, batalion, dubelt, rybitwa białowąsa, gęgawa, krakwa, cyranka, płaskonos, ostrygojad, czajka, rycyk oraz wiele innych.

Program LIFE+ zapewnia wsparcie finansowe w wysokości 50 proc. kwalifikowanych kosztów projektu. W uzasadnionych przypadkach dla projektów z komponentu I „Przyroda i różnorodność biologiczna” dotyczących siedlisk lub gatunków priorytetowych, dofinansowanie może wynieść 75 proc. kosztów. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.