Unijne środki na pomoc bezdomnym w Jarosławiu

Ogrzewalnia dla bezdomnych, ogólnodostępna łaźnia z punktem wydawania odzieży to niektóre z inwestycji, które powstaną w Jarosławiu (Podkarpackie) w ramach pilotażowego projektu, testującego tzw. gminne standardy wychodzenia z bezdomności.
Unijne środki na pomoc bezdomnym w Jarosławiu

Realizatorem projektu, który potrwa do 31 sierpnia 2013 roku, jest Jarosławskie Partnerstwo na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Tworzą je: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Jarosławiu i Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie".

Czytaj też: Najbardziej bezdomne regiony

Partnerstwo otrzymało na realizację pilotażu prawie 750 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych.

Tzw. gminny standard wychodzenia z bezdomności to pakiet usług kierowanych do osób bezdomnych, świadczonych w oparciu o takie same standardy i modele.

W pakiecie znajduje się m.in. standard noclegowni, standard schroniska czy pomocy socjalnej. Jak wyjaśnił Piotr Kufel z MOPS w Jarosławiu, chodzi o to, żeby np. w każdym mieście noclegownie miały takie same standardy, aby w każdej oferowano takie same usługi.

"W tej chwili przystępujemy do testowania, sprawdzania tych standardów. Podobne projekty realizowane będą jeszcze w 18 innych partnerstwach na terenie kraju.

Chodzi o to, aby wypracować standardy zarówno w małych, średnich jak i dużych gminach. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje do zmian legislacyjnych" - powiedział Kufel.

W ramach projektu w Jarosławiu powstanie ogrzewalnia tzw. niskoprogowa, czyli o obniżonych kryteriach przyjmowania potrzebujących; będą mogły korzystać z niej osoby np. będące pod wpływem alkoholu (takie osoby nie mogą korzystać ze schronisk czy noclegowni).

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE