PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne środki na pomoc bezdomnym w Jarosławiu

  • PAP    31 lipca 2012 - 17:10
Unijne środki na pomoc bezdomnym w Jarosławiu

Ogrzewalnia dla bezdomnych, ogólnodostępna łaźnia z punktem wydawania odzieży to niektóre z inwestycji, które powstaną w Jarosławiu (Podkarpackie) w ramach pilotażowego projektu, testującego tzw. gminne standardy wychodzenia z bezdomności.
Realizatorem projektu, który potrwa do 31 sierpnia 2013 roku, jest Jarosławskie Partnerstwo na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności. Tworzą je: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Jarosławiu i Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie".

Czytaj też: Najbardziej bezdomne regiony

Partnerstwo otrzymało na realizację pilotażu prawie 750 tys. zł dofinansowania ze środków unijnych.

Tzw. gminny standard wychodzenia z bezdomności to pakiet usług kierowanych do osób bezdomnych, świadczonych w oparciu o takie same standardy i modele.

W pakiecie znajduje się m.in. standard noclegowni, standard schroniska czy pomocy socjalnej. Jak wyjaśnił Piotr Kufel z MOPS w Jarosławiu, chodzi o to, żeby np. w każdym mieście noclegownie miały takie same standardy, aby w każdej oferowano takie same usługi.

"W tej chwili przystępujemy do testowania, sprawdzania tych standardów. Podobne projekty realizowane będą jeszcze w 18 innych partnerstwach na terenie kraju.

Chodzi o to, aby wypracować standardy zarówno w małych, średnich jak i dużych gminach. Na ich podstawie zostaną opracowane rekomendacje do zmian legislacyjnych" - powiedział Kufel.

W ramach projektu w Jarosławiu powstanie ogrzewalnia tzw. niskoprogowa, czyli o obniżonych kryteriach przyjmowania potrzebujących; będą mogły korzystać z niej osoby np. będące pod wpływem alkoholu (takie osoby nie mogą korzystać ze schronisk czy noclegowni).

<!-- pagebreak //-->

Ponadto w ramach projektu będą organizowane także różne szkolenia zawodowe dla bezdomnych, zostanie utworzona pracownia komputerowa, powstanie też grupa specjalistów, m.in. psychologa, doradcy zawodowego, radcy prawnego, pracownika socjalnego, aby pomóc bezdomnym i zagrożonym bezdomnością w poprawieniu swojej sytuacji życiowej.

Jarosławskie partnerstwo jest jednym z 19 w kraju, które bierze udział w programie wdrażania i testowania "gminnych standardów". Każde z partnerstw otrzymało też dofinansowanie na realizację tego pilotażowego projektu.

Partnerstwa biorące udział w projekcie przez 18 miesięcy będą wdrażać różnorodne usługi na rzecz bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, m.in. w zakresie streetworkingu (praca prowadzona na ulicy), działań pracy socjalnej, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zdrowia, partnerstwa lokalnego, zatrudnienia i edukacji.

Na podstawie zebranych doświadczeń do resortu pracy i polityki społecznej trafi zestaw wniosków i rekomendacji, które pomogą w przygotowaniu rozwiązań systemowych, programowych i legislacyjnych do wdrożenia w całej Polsce.

Szacuje się, że problem bezdomności dotyka w Polsce od 50 do 70 tys. osób.

Projekt dotyczący opracowania gminnych standardów wychodzenia z bezdomności powstał w ramach projektu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej".

Liderem partnerstwa jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - wyspecjalizowana jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, której zadaniem jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.