PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne wsparcie dla miast w latach 2014-2020

  • GK    26 stycznia 2013 - 08:31
Unijne wsparcie dla miast w latach 2014-2020

W polityce spójności na lata 2014-2020 bardziej widoczny będzie jej wymiar miejski. Jednym z najważniejszych narzędzi wsparcia miast będą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
- Proponujemy, by wdrożyć je w Polsce na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich oraz, zależnie od decyzji władz regionów i zapisów kontraktów terytorialnych, w miastach o mniejszej wielkości - zapowiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania z przedstawicielami województw i miast na prawach powiatu.

Czytaj też: Co się zmieni w dzieleniu unijną kasą w latach 2014-2020?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to instrument zaproponowany przez Komisję Europejską w pakiecie legislacyjnym dla polityki spójności. Pakiet ten, po negocjacjach w Radzie UE i Parlamencie Europejskim, określi podstawowe zasady inwestowania funduszy polityki spójności w Unii Europejskiej.

Dzięki ZIT miasta i ich obszary funkcjonalne (czyli np. okoliczne gminy, których mieszkańcy studiują pracują lub korzystają ze znajdujących się w mieście instytucji kultury czy zdrowia) zostaną włączone w zarządzanie programami operacyjnymi i będą mogły realizować kompleksowe projekty (np. łączące wsparcie typowo inwestycyjne z „miękkim", tzn. szkoleniami, pomocą osobom wykluczonym itp.), precyzyjnie odpowiadające na ich potrzeby.

- Proponujemy, by w ramach ZIT możliwe było dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie transportu publicznego, rewitalizacji, poprawy stanu środowiska przyrodniczego czy efektywności energetycznej - poinformowała minister Bieńkowska.

ZIT wdrażane byłyby na obszarach funkcjonalnych 18 miast wojewódzkich oraz w miastach o znaczeniu regionalnym i subregionalnym, jeśli taką decyzję podjąłby zarząd danego województwa, zgodnie z zapisami kontraktu terytorialnego.

- Możliwość skorzystania z tego instrumentu zależeć będzie od spełnienia kilku warunków. Umawiające się samorządy powinny zawiązać zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa i przygotować program działań ZIT, który będzie podstawą dla udzielenia wsparcia. Muszą także mieć odpowiednią zdolność instytucjonalną, np. kadry, oraz podpisać porozumienie z zarządem województwa, który dysponuje środkami programów regionalnych - powiedział Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej.

Kwestie dotyczące ZIT są obecnie przedmiotem dyskusji na forum unijnym oraz w Polsce. Ostatecznie decyzje zapadną z uwzględnieniem wyników negocjacji budżetu UE oraz rozporządzeń dla polityki spójności.

Druga część spotkania została poświęcona tematyce wyznaczania obszarów funkcjonalnych miast, nad którą pracuje nowoutworzona komórka organizacyjna w MRR, Departament Polityki Przestrzennej. Powstał on w związku z przejęciem przez resort od 1 stycznia 2013 r. zadań z zakresu polityki miejskiej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym.

- Przygotowujemy nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Znajdą się w niej definicje obszarów funkcjonalnych, w tym definicja miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego - zapowiedział Rajmund Ryś, kierujący pracą nowego departamentu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Filozof, 2013-01-27 13:17:58

    Polityka spójności jest dla miast wojewódzkich i przyległych do nich najbliższych okolic,a pozostałe miasta w danym województwie mogą tylko pomarzyć,bo decyzyjni samorządowcy odległe tereny będą traktować w/g swego uznania.Rządzący są niewiedzący,albo udają,lub taką politykę celowo wprowadzają i swo...bodę decyzyjną uprawniają i demokrację układową rozwijają. Rządzący niech zrozumie,że wspieranie i rozwijanie dużych aglomeracji do niezadowolenia społecznego doprowadzi. Z mojej obserwacji obecnej transformacji wynika,że metropolie mają stanowić zaplecze i zabezpieczenie dla władzy.Kto zna historię rozwoju ludzkości do obecnych czasów,to niech pomyśli i zastanowi się:"Czy ten rozwój idzie w dobrym dla Polaków kierunku?"  rozwiń