PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijni beneficjenci lekceważą harmonogramy

  • ZWI    19 marca 2013 - 18:44
Unijni beneficjenci lekceważą harmonogramy

22 marca br. upływa termin kolejnej aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność związanych z realizacją unijnych projektów. Dotychczasowe analizy w województwie śląskim wskazują na liczne uchybienia w realizacji tego obowiązku.
 Z apelem do wszystkich beneficjentów o rzetelność w przygotowaniu harmonogramów składania wniosków o płatność w trosce o sprawne gospodarowanie funduszami UE zwrócił się śląski urząd marszałkowski.

- Jesteśmy na ostatnim etapie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Brak dyscypliny w realizacji projektów może wiązać się z niewyrażeniem zgody na przedłużenie terminów realizacji inwestycji, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia dofinansowania projektów lub rozwiązania umów. Dlatego ważne jest zapewnienie współdziałania pomiędzy instytucją zarządzającą a beneficjentami, szczególnie w zakresie terminowego składania wniosków o płatność - tłumaczy Małgorzata Staś, dyrektor wydziału rozwoju regionalnego śląskiego urzędu marszałkowskiego.

22 marca br. upływa termin kolejnej aktualizacji harmonogramów składania wniosków o płatność. Harmonogramy te stanowią dla instytucji zarządzającej (czyli zarządu województwa) podstawę do racjonalnego planowania środków niezbędnych do utrzymania bieżących płatności dofinansowań.

Jest to o tyle istotne, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wnikliwie ocenia realność planowania i faktyczne wykorzystanie zabezpieczonych kwot - informuje śląski urząd marszałkowski.

W sytuacji, gdy prognozowane zapotrzebowanie okazuje się zawyżone, pula dostępnych środków dla programu jest zmniejszana w kolejnym okresie, co może skutkować „zamrożeniem" wypłat na rzecz podmiotów, jak też zablokowaniem możliwości podpisywania kolejnych umów czy aneksów.

Z tego względu ważne jest, by podmioty korzystające z unijnego wsparcia wywiązywały się ze swojego obowiązku, mając poczucie współodpowiedzialności za sprawną refundację środków oraz za sprawne rozliczanie i certyfikację wydatków przed Komisją Europejską.

Dotychczasowe analizy wskazują na liczne uchybienia w realizacji tego obowiązku. Średnia miesięczna realizacja harmonogramów w odniesieniu do zaplanowanej globalnej kwoty wniosków o płatność wynosi ok. 60%. Natomiast w odniesieniu do wniosków o płatność zgodnych z harmonogramem (co do terminu i kwoty) stanowi zaledwie ok. 30%.

Dla przykładu, w 2012 r. beneficjenci w złożonych wnioskach o płatność zrealizowali zaledwie 66% wydatków zaplanowanych w harmonogramach przesyłanych do urzędu marszałkowskiego przed rozpoczęciem roku (wynik ten jest o 8% niższy niż w 2011).

Dobrze nie rokuje także początek br. W styczniu realizacja harmonogramów we wnioskach o płatność zgodnych co do terminu i kwoty z harmonogramem wyniosła jedynie 28% (w styczniu 2012 było to 44%), natomiast globalna kwotowa realizacji harmonogramu ukształtowała się na poziomie 50% (w styczniu 2012 było to 58%).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.