PARTNER PORTALU
  • BGK

W Lubelskiem ruszają pierwsze konkursy RPO na kanalizację i przedszkola

  • bad/PAP    27 września 2015 - 12:38

Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową oraz tworzenie żłobków i przedszkoli – na takie zadania przeznaczono w sumie ponad 274 mln zł w trzech pierwszych konkursach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w Lubelskiem.
„Rozpoczynamy działania zmierzające do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego, którego całkowita wartość dla Lubelszczyzny opiewa na 2 mld 300 mln euro. Zaczynamy nowy rozdział w dochodzeniu do czołówki regionów Polski i Europy” – powiedział marszałek województwa Sławomir Sosnowski.

Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił pierwsze trzy konkursy z RPO na dofinansowanie: projektów gospodarki wodno-ściekowej, tworzenie przedszkoli oraz żłobków. W każdym z nich maksymalny próg dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów. Łącznie na dotacje przeznaczono ponad 274 mln zł.

236 mln zł na gospodarkę wodno-ściekową

Najwięcej pieniędzy - 236 mln zł – jest do rozdysponowania w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Dofinansowanie można uzyskać na budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, systemów zaopatrzenia w wodę, a także budowę przydomowych oczyszczalni. O dotacje na te cele będą mogły się ubiegać samorządy, spółki z większościowym udziałem samorządów, a także podmioty działające w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego.

Sosnowski powiedział, że potrzeby w tej dziedzinie są w Lubelskiem duże. „W stu procentach skanalizowane są pojedyncze gminy. Są oczyszczalnie ścieków, które pracują na 40 proc. mocy i są takie gminy, gdzie brakuje oczyszczalni ścieków. Tam, gdzie jest rozproszona zabudowa powinny powstawać oczyszczalnie przydomowe” – zaznaczył marszałek.

Jak podaje Urząd Statystyczny w Lublinie, na terenie województwa lubelskiego w 2014 r. znajdowało się 65 przemysłowych i 286 komunalnych oczyszczalni ścieków (tyle samo oczyszczalni było w 2013 r.) Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosiła 5 918 km i w porównaniu z 2013 r. zwiększyła się o 6,9 proc. Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w 2014 r. w województwie lubelskim wyniósł 56,4 proc. (71,5 proc. w Polsce), przy czym w miastach było to 95,2 proc. ludności (93,9 proc. w Polsce), a na obszarach wiejskich 23 proc. (37,4 proc. w Polsce).

Sosnowski dodał, że w przyszłości będą jeszcze ogłaszane konkursy na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. „Gdybyśmy uruchomili teraz całą kwotę, to być może gminy, które dziś przygotowują dopiero dokumentację, nie zdążyłyby i nie załapałyby się na te pieniądze” – tłumaczył. Dodał, że środki na te cele można też będzie pozyskiwać z innych unijnych programów.

Przedszkola i opieka nad małymi dziećmi

Drugi konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski dotyczy tworzenia przedszkoli, szczególnie na obszarach wiejskich. Do rozdysponowania będzie 22 mln zł na dotacje do inwestycji polegających na budowie nowych przedszkoli, adaptacji budynków na przedszkola lub modernizacji już istniejących przedszkoli czy punktów przedszkolnych.

Trzeci konkurs dotyczy organizowania opieki nad małymi dziećmi do lat 3. Na dofinansowanie tworzenia żłobków, klubów dziecięcych, oddziałów żłobkowych przeznaczono łącznie 16 mln zł. Dotacje będą przyznawane na zakup wyposażenia czy modernizację, adaptację lub dostosowanie infrastruktury budynków, do wymogów związanych z opieką nad małymi dziećmi.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.