PARTNER PORTALU
  • BGK

W poszukiwaniu innowacyjnych projektów

  • esosnowiec. pl (Arkadiusz Kaczor)    26 lutego 2013 - 10:16
W poszukiwaniu innowacyjnych projektów

W subregionie sosnowieckim próżno szukać innowacyjnych projektów, które mogłyby starać się o unijne dofinansowanie w nowej perspektywie budżetowej.
To właśnie takie projekty, co wielokrotnie podkreślano, mają największe szanse na wsparcie z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Tymczasem większość z rodzimych projektów dotyczy rozbudowy infrastruktury, co jest ponoć wynikiem pomijania subregionu sosnowieckiego w bieżącym okresie finansowania.

Jakby tego było mało, żaden z obecnych 13 projektów subregionalnych nie znalazł uznania w oczach władz województwa i nie został zakwalifikowany na listę projektów kluczowych, co spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem zagłębiowskich władz.

- Sosnowiec zgłosił łącznie 13 projektów w tym 8 indywidualnie oraz 5 z innymi miastami podregionu sosnowieckiego, które mogłyby zostać uznane za strategiczne dla rozwoju regionu i miały szansę znaleźć się na liście projektów strategicznych dla województwa. Jednak żaden ze zgłoszonych projektów nie znalazł uznania w oczach zarządu województwa wybranego przez koalicję PO-RAŚ-PSL. Należy podkreślić, iż na liście projektów strategicznych nie znalazł się żaden projekt, który realizowany będzie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego - zaznacza Tomasz Niedziela, sosnowiecki radny i specjalista w zakresie funduszy europejskich.

O podregion sosnowiecki, obejmujący ponad 700 tys. mieszkańców, w specjalnym liście do marszałka województwa śląskiego Mirosława Sekuły upomniał się prezydent Sosnowca Kazimierz Górski.

(...) Lista o łącznej wartości ponad 7,6 mld zł nie posiada ani jednego zadania zlokalizowanego w naszym podregionie pomimo tego, iż środki finansowe z RPO są wspólne i powinny wspierać rozwój całego województwa. Trudno w takim przypadku mówić o zrównoważonym rozwoju aglomeracji górnośląskiej i dlatego też uważamy, że obecny kształt listy projektów kluczowych w żaden sposób nie odzwierciedla potrzeb rozwojowych naszego województwa (...) - czytamy w nim.

Kazimierz Górski odniósł się także do tych projektów, które znalazły uznanie władz województwa. Jednym z nich jest chociażby Śląski Park Nauki.

- Jesteśmy jak najbardziej za rozwojem nauki i jej popularyzacją. Nie możemy jednak zgodzić się na powstanie kolejnej kapitałochłonnej inwestycji (250 mln zł). Proszę zauważyć, iż powstanie Centrum Nauki „Kopernik" kosztowało 365 mln zł i jest utrzymywane, oprócz wpływów z biletów, przez dwa ministerstwa (Edukacji oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a także miasto stołeczne Warszawa. Roczne koszty to blisko 30 mln zł. Czy kolejny, nowy element kosztotwórczy, oprócz tych istniejących jak i właśnie powstających, a co więcej przejmowanych do utrzymania lub współutrzymania przez samorząd wojewódzki, jest aby rozsądnym rozwiązaniem? - dopytuje prezydent Sosnowca.

Zdaniem lokalnych polityków obecne projekty subregionalne, jakie zostały zgłoszone, są w pewien sposób wymuszone.

- Projekty zgłoszone przez naszą gminę indywidualnie miały charakter stricte infrastrukturalny i w mojej ocenie odpowiadały nie tylko na najpilniejsze potrzeby naszego miasta, ale również regionu (DTŚ, połączenie Euroterminalu w Sławkowie itd.). Wśród projektów zgłoszonych wspólnie z innymi gminami odnajdujemy jedynie jeden projekt o charakterze innowacyjnym, mający skutkować powstaniem inkubatorów przedsiębiorczości w zagłębiowskich miastach - twierdzi Tomasz Niedziela.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.