PARTNER PORTALU
  • BGK

W przypadku nieprawidłowości w unijnych projektach trzeba zwrócić środki

  • AT    30 kwietnia 2012 - 18:26
W przypadku nieprawidłowości w unijnych projektach trzeba zwrócić środki

Korekty związane z nieprawidłowościami polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego, a uwolnione w ten sposób zasoby mogą być ponownie wykorzystane przez państwo członkowskie do 31 grudnia 2015 r.
- Opinii publicznej została przekazana bulwersująca informacja o wstrzymaniu przez Komisję Europejską wypłaty dla Polski z programu regionalnego ˝Innowacyjna gospodarka˝ prawie 312 mln euro. Informację potwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Ton van Lierop. Poinformowano również, że oficjalny list w tej sprawie otrzymał również ambasador Polski przy UE. Według słów rzecznika KE Komisja wykryła poważne uchybienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania programem i jego kontroli - pisze poseł Szymon Giżyński w interpelacji do ministra rozwoju regionalnego.

W puli polskich wniosków o pieniądze z programu ˝Innowacyjna gospodarka˝ stwierdzono 3,7 proc. uchybień. Unijne regulacje dopuszczają maksymalnie 2 proc. Najczęściej powtarzającym się problemem okazały się być źle przeprowadzone zamówienia publiczne.

- Ponieważ do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości KE nie będzie przyjmować nowych wniosków w ramach programu ˝Innowacyjna gospodarka˝, suma zaległych płatności może jeszcze wzrosnąć. Może dojść do zamrożenia płatności na wiele miesięcy, co skutkowałoby kolejnymi problemami dla budżetu państwa, który wypłacił już uczestnikom programów zwrot wyłożonych na ich realizację pieniędzy - obawia się Giżyński

Ponieważ właśnie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego miało obowiązek skorygowania wniosków i usunięcia z nich nieprawidłowości, poseł zastanawia się czy i w jaki sposób ministerstwo jest w stanie naprawić powstałe uchybienia oraz kto personalnie i w jakim zakresie odpowiada za narażenie Skarbu Państwa na tak duże straty.

W odpowiedzi Iwona Wendel, podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wyjaśnia, że Komisja Europejska podjęła decyzję o wstrzymaniu refundacji wydatków w ramach PO IG w związku z otrzymanym ˝Rocznym sprawozdaniem instytucji audytowej za 2011 r.˝ - dokumentem stanowiącym zebranie wyników kontroli polskich służb kontrolnych - urzędów kontroli skarbowej (UKS) w 2011 r. W ww. dokumencie zostały zawarte zastrzeżenia do 18 z 71 badanych przez UKS projektów. Nieprawidłowości wykryte w 18 projektach na kwotę około 111 mln zł były powodem, dla którego błąd w programie wyniósł 3,7 proc.

- Większość naruszeń wykazanych w ˝Rocznym sprawozdaniu instytucji audytowej za 2011 r.˝ dotyczyła zamówień publicznych dokonywanych przez beneficjentów projektów i nie były to znaczące uchybienia w realizacji tych projektów. Największe nieprawidłowości dotyczyły trzech projektów realizowanych przez przedsiębiorców prywatnych, które stanowiły 92 proc wartości wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości pisze Wendel.

W związku z wykryciem nieprawidłowości w projektach beneficjenci zostali bądź zostaną wezwani do zwrotu (do budżetu państwa) środków uznanych za niekwalifikowane, tj. części otrzymanego dofinansowania, chyba że ustalenia były na tyle poważne, że konsekwencją wykrytych nieprawidłowości było rozwiązanie umowy, co skutkowało w przypadku dwóch projektów koniecznością zwrotu całej otrzymanej dotacji.

Jak wyjaśnia Wendel powyższe działania, w większości przypadków, zostały podjęte jeszcze przed zawieszeniem przez Komisję Europejską płatności dla PO IG.

- Ponadto instytucja zarządzająca PO IG udziela wyjaśnień Komisji Europejskiej w zakresie projektów realizowanych przez Centrum Projektów Informatycznych w związku z podejrzeniem wystąpienia nieprawidłowości związanej z korupcją oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku z ustaleniami z raportu Najwyższej Izby Kontroli z dnia 2 listopada 2011 r. W tych przypadkach, po uzyskaniu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości w projektach, również przed wstrzymaniem płatności przez KE, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wstrzymało refundację środków dla ww. beneficjentów - tłumaczy Iwona Wendel.

Zgodnie z art. 98 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 korekty dokonywane przez państwo członkowskie w związku z wykrytymi nieprawidłowościami w projektach polegają na anulowaniu całości lub części wkładu publicznego w ramach programu operacyjnego, a uwolnione w ten sposób zasoby funduszy mogą być ponownie wykorzystane przez państwo członkowskie do dnia 31 grudnia 2015 r. na dany program operacyjny, na inne projekty wybrane do dofinansowania w drodze konkursu lub znajdujące się obecnie na listach rezerwowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.