PARTNER PORTALU
  • BGK

W starostwie o funduszach europejskich

  • malopolskie.pl    8 lutego 2011 - 10:53
W starostwie o funduszach europejskich

W Bochni odbyło się spotkanie z cyklu „Fundusze Europejskie w Małopolsce w latach 2011-2014”. W poniedziałek, 7 lutego, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys rozmawiał z samorządowcami powiatu bocheńskiego.
- Na początku kadencji spotykamy się z samorządowcami wszystkich powiatów, aby  zapoznać się  z problematyką  funduszy europejskich w Małopolsce, za które odpowiadamy, a także w celu budowania partnerstwa - powiedział Stanisław Sorys

Na wstępie podsumował  stan  realizacji  Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem powiatu bocheńskiego. Prezentując stan wdrażania MRPO na koniec stycznia 2011 r. poinformował, że pozostało jeszcze około 10 proc. środków do zakontraktowania. Przedstawił listę 25 projektów realizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, które uzyskały dofinansowanie w kwocie ponad 65 mln zł.

Stanisław Sorys przedstawił listę trwających  konkursów oraz podał terminy tych planowanych do ogłoszenia w 2011 r. - W konkursach w ramach MRPO wybrano 1861  projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 4,29 mld zł. Podpisano 1671 umów o wartości dofinansowania ponad 4 mld zł. Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do wsparcia 35 projektów z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na kwotę dofinansowania 1,25 mld zł  – wyliczał. Podał wartość „per capita” wybranych projektów do dofinansowania oraz podsumował zamknięte nabory w II osi priorytetowej MRPO - „Gospodarka regionalnej szansy”.

Przedstawiciel władz województwa poinformował, że według wstępnych informacji Małopolska zajęła 6 miejsce w rankingu Krajowej Rezerwy Wykonania, w związku z  czym  otrzyma dodatkowe środki w wysokości 39 mln euro. - Środki z rezerwy posłużą wsparciu najszybciej i najefektywniej wdrażanych programów operacyjnych lub priorytetów. Zostaną skierowane głównie na wyrównywanie różnic kursowych raz projekty badawczo-rozwojowe i związane z gospodarką innowacyjną - podkreślił Stanisław Sorys. Podsumował również stan wdrażania PROW w Małopolsce  oraz poinformował o podjętych działaniach w celu usprawnienia wdrażania programu, uproszczenia procedur składania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność.

Dyskusja podczas spotkania dotyczyła głownie wykorzystania środków z Krajowej Rezerwy Wykonania, a także spraw związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym oraz gospodarki wodnej.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.