PARTNER PORTALU
  • BGK

Warto chronić turystyczne walory gminy

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    12 lipca 2010 - 08:42
Warto chronić turystyczne walory gminy

Turystyka jest mocną stroną wielu polskich regionów. Aby ją rozwijać, trzeba dbać o zasoby przyrodnicze, a często je odbudowywać. Warto zatem pamiętać, że takie projekty mogą liczyć na unijne dofinansowanie.
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłosiło ostatni z planowanych w ramach tzw. V osi priorytetowej programu „Infrastruktura i środowisko” konkurs. Dotyczy on działania 5.1 „Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej” – informuje „Rzeczpospolita”.

Jego celem jest przywracanie właściwego stanu ekosystemów i ostoi gatunków na obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, w tym poprzez ich zabezpieczenie przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów. Na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji zarezerwowano 12 mln zł, ale są plany, aby zwiększyć tę kwotę do 25 mln zł.

Zgodnie z tzw. uszczegółowieniem programu „Infrastruktura i Środowisko” wolno finansować takie projekty, jak m.in.: planowanie działań ochronnych, ochrona i odbudowa zdegradowanych siedlisk lądowych i wodnych, w tym morskich, ochrona in situ i reintrodukcja gatunków chronionych, wykup gruntów kluczowych dla ochrony przyrody i ich renaturyzacja, przywracanie właściwych stosunków wodnych siedlisk wodno-błotnych, usuwanie nalotu roślinności drzewiastej i krzewiastej na siedliskach nieleśnych czy usuwanie i ograniczanie niekorzystnych wpływów inwazyjnych gatunków obcych.

Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące ochrony siedlisk i gatunków zagrożonych wyginięciem, projekty realizowane na obszarach Natura 2000 oraz obszarach chronionych o statusie międzynarodowym – pisze „Rzeczpospolita”.

O dotacje mają prawo się starać także jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość inwestycji to 400 tys. zł., maksymalna nie może przekroczyć 25 mln euro. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 2 sierpnia do 20 września. Będzie je przyjmować sekretariat Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, Warszawa, pokój nr 112).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym wzory dokumentów, regulamin zostały opublikowane na stronie www.ckps.pl.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.