PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej funduszy dla samorządów wojewódzkich

  • GK    12 czerwca 2012 - 09:09
Więcej funduszy dla samorządów wojewódzkich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło prace nad propozycją strategicznych decyzji w sprawie podziału Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
Więcej funduszy niż obecnie będą miały do dyspozycji samorządy wojewódzkie. Wzrosną też wydatki na badania naukowe, innowacyjność, zatrudnienie i włączenie społeczne.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i przekazany do pozostałych resortów oraz samorządów wojewódzkich dokument „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 – uwarunkowania strategiczne” otwiera krajową dyskusję o Funduszach Europejskich dla Polski na lata 2014-2020.

Doprecyzowanie polskiej koncepcji wykorzystania funduszy unijnych ułatwi trwające negocjacje wysokości budżetu UE i zasad funkcjonowania polityki spójności.

Wraz z przyjęciem Strategii Europa 2020 Polska i inne kraje UE zobowiązały się do realizacji jej celów, czyli wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska silnie powiązała osiąganie tych celów z wdrażaniem funduszy unijnych.

Chodzi o to, by pieniądze europejskie finansowały inwestycje, które pozwolą wypełnić założenia strategii. Dlatego przedstawione przez Komisję Europejską w październiku 2011 r. projekty rozporządzeń dotyczących polityki spójności ograniczają zakres wsparcia z pieniędzy unijnych do 11 celów tematycznych. Określają one również ogólne zasady podziału funduszy.

Propozycje MRR uwzględniają więc zobowiązania Polski wynikające ze Strategii Europa 2020, zapisy projektów rozporządzeń Komisji Europejskiej, zalecenia Rady Unii Europejskiej dla Polski oraz uwarunkowania krajowe, takie jak dostępność środków w budżecie państwa oraz inne krajowe dokumenty strategiczne.

<!-- pagebreak //-->

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.