PARTNER PORTALU
  • BGK

Wiejska kasa podzielona

  • GK    9 sierpnia 2012 - 08:59
Wiejska kasa podzielona

15 sierpnia wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
W związku z przyjętymi przez Komisję Europejską zmianami PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” określone zostały limity przyznania pomocy projektom z zakresu infrastruktury szerokopasmowego Internetu na obszarach wiejskich, a także limity na dodatkowy zakres obejmujący inwestycje dotyczące budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia targowisk.

Czytaj też: Prawie 60 mln euro na internetowe białe plamy

Przyjęte zmiany dotyczyły również działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, w ramach którego realizowane będą projekty dotyczące gospodarki wodnej (retencja wodna). W rozporządzeniu określono także limity dotyczące przyznania pomocy dla projektów z tego zakresu.

Czytaj też: Boom na targowiska

Dodatkowo w celu właściwego zarządzania finansowego, w tym pełnego wykorzystania pozostającego jeszcze do zakontraktowania limitu środków, w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” limity zostały uchylone.

W związku z niewykorzystaniem limitu środków w województwie podkarpackim w odniesieniu do naboru w 2011 r., w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” przyznany został limit dla tego województwa, zgodny z podziałem środków określonym w rozporządzeniu z 6 maja 2010 r. dla naboru planowanego w 2012 roku.

Ponadto, biorąc pod uwagę obecny etap realizacji PROW 2007–2013, jak również wykorzystanie środków finansowych w odpowiedniej wysokości, uchylono § 7 obowiązującego rozporządzenia, aby zamiast określania konkretnej daty kursów wymiany euro na złote, instytucje przyznające pomoc, przed jej przyznaniem, dokonywały wyliczania wysokości środków pozostających jeszcze do zakontraktowania.

Treść rozporządzenia wraz z podziałem środków na województwa w dziale multimedia.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.