PARTNER PORTALU
  • BGK

Wiejskie gminy chciałyby dostać więcej funduszy na lata 2014-2020

  • pt    16 maja 2014 - 13:02
Wiejskie gminy chciałyby dostać więcej funduszy na lata 2014-2020

Środki w wysokości 848 mln. euro przewidziane na całą, siedmioletnią perspektywę finansową są absolutnie niewystarczające dla odwrócenia zgubnej tendencji rozwarstwiania poziomu życia na wsi i w miastach – uważają samorządowcy z gmin wiejskich.
Instrumenty finansowe przygotowywane na nową perspektywę finansową obejmującą lata 2014 – 2020 nie pozwolą na osiągnięcie zadowalającego poziomu rozwoju obszarów wiejskich, co spowoduje powiększenie już istniejących dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi – czytany w stanowisko XXVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dostępności gmin wiejskich do środków
umożliwiających rozwój obszarów wiejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Samorządowcy z wiejskich gmin podkreślają, że 40 proc. populacji Rzeczpospolitej Polskiej, czyli ok. 15,3 mln. osób zamieszkuje obszary wiejskie i zapewnienie tym obywatelom jakości życia adekwatnej do występującej w miastach jest obowiązkiem zarówno samorządów terytorialnych, jak i rządu oraz parlamentu RP.

- Stwierdzamy z umiarkowanym zadowoleniem, że obecna treść PROW 2014 – 2020 jest bliższa naszym oczekiwaniom niż projekty wcześniejsze. Autorzy programu uwzględnili niektóre zalecenia wskazane przez Zarząd ZGW RP, dzięki czemu zwiększony i udoskonalony został zakres interwencji na obszarach wiejskich.

Przywrócenie możliwości dalszego wspierania środkami PROW inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz drogowych uznajemy jako korzystną zmianę. Podstawowym problem pozostaje nadal wysokość alokacji środków na inwestycje infrastrukturalne, która jest zdecydowanie niewystarczająca w stosunku do zdefiniowanych potrzeb i możliwości absorpcyjnych gmin wiejskich – piszą członkowie ZGW.

Związek ponownie decyzję o skierowaniu na lokalny rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW 9,9 proc. ogółu środków przewidzianych w II filarze WPR.

Zdaniem ZGW środki w wysokości 848 mln. euro przewidziane na całą, siedmioletnią perspektywę finansową są absolutnie niewystarczające dla odwrócenia zgubnej tendencji rozwarstwiania poziomu życia na wsi i w miastach.

Wyznaczenie maksymalnego dofinansowania z tego programu na poziomie 63,63 proc. podczas gdy podstawowy instrument finansowy adresowany głównie do miast (RPO) wynosi 85 proc. odbieramy jako kolejny przejaw dyskryminacji gmin wiejskich – piszą związkowcy.

ZGW oczekuje, zgodnie z ustaleniami KWRiST, że w każdym regionalnym programie operacyjnym zostaną jednoznacznie określone cele i wysokość alokacji na obszary wiejskie. - Jedynie w ten sposób będzie można nadrobić niedoskonałości systemu zasilania środkami pomocowymi rozwoju obszarów wiejskich – dodają samorządowcy z ZGW.

Treść stanowiska ZGW w  Multimediach

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: