PARTNER PORTALU
  • BGK

Wiejskie gminy są pomijane w Regionalnych Programach Operacyjnych?

  • pt    20 lutego 2014 - 14:57
Wiejskie gminy są pomijane w Regionalnych Programach Operacyjnych?

Według obietnic resortu infrastruktury poszczególne Regionalne Programy Operacyjne miały zawierać kwotowe alokacje środków przeznaczonych tylko dla gmin wiejskich. Tymczasem, żaden z 9 przedstawionych do zaopiniowania RPO nie zawiera takich zapisów.
Edward Trojanowski sekretarz Zwiazku Gmin Wiejskich zgłosił uwagi do opiniowanych roboczych wersji Regionalnych Programów Operacyjnych Województw (9 RPO).

Czytaj też: Czas zamykać projekty RPO

Jak stwierdził, żaden z przedstawionych dokumentów nie zawierał informacji ważnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich dotyczących finansowania infrastruktury małej skali w gminach, w zakresie inwestycji wodociągowych, kanalizacji ( poniżej 2000 RLM), oraz dróg lokalnych jak również projektów partnerskich z udziałem gmin (poza ZIT).

Trojanowski przypomniał, że Ministerstwo Infrastruktury i zapewniało podczas bezpośrednich spotkań z członkami Zarządu Związku Gmin Wiejskich, że brakująca w Programach Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota przynajmniej 4,5 mld euro na działania gmin wiejskich znajdzie się w Funduszach Spójności, między innymi w Ramach środków rozwoju regionalnego (czyli RPO).

Poszczególne RPO miały zawierać kwotowe alokacje środków dedykowanych tylko dla gmin wiejskich.

Jak jednak poinformował Trojanowski żadna z 9 przedstawionych do zaopiniowania 19 lutego propozycji RPO nie zawierała takich zapisów.

Sekretarz generalny ZGW RP zgłosił trzy uwagi do wszystkich 9 przedstawionych RPO:

*Brak zapisów dotyczących alokacji kwotowej środków dedykowanych na działania  których zabrakło w PROW jak wodociągi, kanalizacja, drogi lokalne, projekty partnerskie gmin;

*Brak przedstawicieli Rady Regionalnej ZGW RP w Komitetach Monitorujących RPO;

*Brak wsparcia środkami EFS i EFRR inicjatyw gmin realizowanych w oparciu o Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność dla projektów partnerskich. Są tylko ZIT dla obszarów funkcjonalnych miast.

Członkowie ZGW zdecydowali, że na etapie weryfikacji w Ministerstwie zażądają takich zapisów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Alka, 2014-02-21 22:55:40

    Brawo, nareszcie ktoś upomniał się o RLKS !!! Nie odpuszczajcie, bo to jest szansa na rozwój małych gmin i wykorzystanie środków unijnych z pożytkiem dla następnych lat. Już nawet Unia zrozumiała, że wyludnienie wsi (Hiszpania, Węgry) nie jest korzystne dla zrównoważonego rozwoju, a nasi decydenci m...entalnie jeszcze tkwią w poprzedniej epoce.  rozwiń