PARTNER PORTALU
  • BGK

Wielkie pieniądze na włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa

  • bad    21 maja 2014 - 17:54
Wielkie pieniądze na włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa

„Rodzina a nie instytucja" to debata zorganizowana w Sejmie 21 maja 2014 r. na temat pomocy rodzinie i przyszłości domów dziecka. Wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski przedstawił możliwości wykorzystania środków unijnych w perspektywie 2014-2020 do reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie. Pula to ponad 5,4 mld euro.
- W okresie 2014-2020 fundusze unijne będą ważnym narzędziem wspierającym rozwój usług rodzinnych i środowiskowych oraz proces deinstytucjonalizacji usług społecznych. Jednym z obszarów priorytetowych będzie wsparcie usług na rzecz dziecka i rodziny - zapowiedział wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski. - Proces ten w najbliższych latach będzie odbywał się głównie z poziomu Regionalnych Programów.

Zgodnie z Umową Partnerstwa, na włączenie społeczne i zwalczanie ubóstwa Polska przeznaczy ponad 5,4 mld euro. Część tych środków zasili działania na rzecz rozwoju usług o charakterze rodzinnym i środowiskowym. Skala środków w poszczególnych RPO jest decyzją samorządu województwa, podobnie jak zakres działań.

Czytaj też: Z pomocą wolontariuszy bezdomni wracają na rynek pracy

Działania, które będą wspierane z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz zapewnienia dziecku jak najlepszych warunków dorastania i startu w dorosłe życie będą koncentrowały się na priorytetach wyznaczonych przez krajowe dokumenty programowe i akty prawne. Na poziomie Regionalnych Programów (RPO) będą to w szczególności:

- działania mające zapobiegać umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, a więc wspieranie rodziny biologicznej w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc w zakresie: usług asystenta rodziny, usług świadczonych przez placówki wsparcia dziennego (np. świetlice, kluby, ogniska wychowawcze oraz specjalistyczne placówki, gdzie oferowane są usługi socjoterapeutyczne, terapeutyczne, logopedyczne itp.), usług poradnictwa rodzinnego, prawnego i psychologicznego;

- działania służące intensyfikacji rozwoju form rodzinnych: zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Działania te będą uzupełniane w Programie Wiedza Edukacja Rozwój promocją zawodu rodzica zastępczego;

- działania wspierające proces usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą m.in. poprzez wsparcie w mieszkaniach chronionych lub w innych formach mieszkań, wzmacnianie kompetencji społecznych, przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

W Programie Wiedza Edukacja Rozwój podejmowane będą w szczególności takie działania jak:

- podnoszenie kompetencji kadr pomocy i integracji, w tym asystentów rodziny,

- promocja zawodu rodzica zastępczego i prowadzącego rodzinny dom dziecka,

- opracowanie i wdrożenie wymogów kwalifikacyjnych, katalogu predyspozycji i przeciwwskazań dla kandydatów do pracy z dziećmi w różnych formach pieczy zastępczej oraz kandydatów na rodzinę adopcyjną.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.