PARTNER PORTALU
  • BGK

Wielu chętnych na doradzanie przedsiębiorczym w Zachodniopomorskim

  • BEZ    11 grudnia 2009 - 17:15

42 chętnych przeszło formalne sito konkursu w ramach poddziałania 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP
30 czerwca 2009 roku wprowadzone zostały modyfikacje mające na celu efektywniejszą realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Jak pokazał czas, wprowadzenie uproszczeń przełożyło się na wymierne efekty wdrażania programu. Najlepszym potwierdzeniem są rezultaty drugiego już konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP.

Jak informuje Wydział Wdrażania RPO, 1 grudnia 2009 r. zakończyła się ocena formalna projektów złożonych w ramach poddziałania 1.3.1. Specjalistyczne doradztwo dla MSP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013.

Dobra jakość składanych projektów umożliwiła przeprowadzenie oceny formalnej w ramach tegorocznego konkursu w terminie niemal dwa razy krótszym niż określony w procedurach określających zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego!

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs – drugi już w ramach Poddziałania 1.3.1 - wpłynęły 44 wnioski. Wnioskodawcy ubiegali się o dofinansowanie projektów dotyczących doradztwa w zakresie wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zewnętrznego finansowania, planowania inwestycyjnego oraz doradztwa w zakresie jakości.

Jedynie dwa projekty nie spełniły wymogów formalnych i zostały ocenione negatywnie. Wszystkie poprawne formalnie projekty zostały skierowane pod obrady Komisji Oceniającej Projekty, która przeprowadzi ocenę ekonomiczno-merytoryczną.

Tak sprawne przeprowadzenie tego i innych konkursów to właśnie wynik wprowadzonych uproszczeń. Zrezygnowanie z obowiązku składania przez przedsiębiorców dwóch egzemplarzy dokumentacji aplikacyjnej, zmniejszenie ilości dokumentów koniecznych do dostarczenia na etapie składania wniosku, uproszczone wzory załączników, mogły się spotkać tylko z uznaniem Wnioskodawców.

Świadczy o tym m.in. fakt, że zauważalnie poprawiła się jakość przedstawianej dokumentacji, a także to, że coraz większy odsetek projektów przygotowywanych jest przez samych Wnioskodawców. Wprowadzone zmiany mają zatem dodatkowy efekt – wielu przedsiębiorców zrezygnowało wysokich kosztów usług konsultingowych i z sukcesem samodzielnie przygotowało wniosek o dofinansowanie.

Dodatkowym plusem wprowadzonych uproszczeń jest pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z uzyskaniem przez przedsiębiorców zewnętrznego finansowania w okresie trwającego kryzysu przez umożliwienie uzyskania zaliczki na realizację projektu. Wspomnieć też należy o obniżeniu pułapu, od którego projekty są obecnie rekomendowane do dofinansowania - min. 50% maksymalnej liczby punktów, w 2008 r. wymagane było 60% – dzięki czemu większa ilość zaplanowanych do realizacji projektów ma szansę uzyskać współfinansowanie ze środków RPO WZ.

O wiele większe zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami z RPO WZ w porównaniu z rokiem ubiegłym widoczne jest przede wszystkim w ramach konkursów dotyczące bezpośrednich inwestycji. Są zatem mocne podstawy by sądzić, że trend ten zostanie utrzymany w kolejnym roku. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.