PARTNER PORTALU
  • BGK

Wnioski wysłane, komitet kończy działalność

  • pt    15 listopada 2013 - 09:02
Wnioski wysłane, komitet kończy działalność

Komitet Monitorujący Fundusz Spójności zakończył swoją działalność – Polska wysłała do Komisji Europejskiej wszystkie wnioski o płatność końcową dla 130 realizowanych projektów.




- W grudniu 2012 r. upłynął termin kwalifikowalności wydatków dla dwóch ostatnich projektów Funduszu Spójności. Najważniejsze jest teraz sprawne rozliczenie wszystkich inwestycji z Komisją Europejską – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło podczas ostatniego posiedzenia Komitetu monitorującego strategię wykorzystania Funduszu Spójności, które odbyło się 14 listopada 2013 r. w Warszawie.

Do końca czerwca 2013 r. do Komisji Europejskiej zostały wysłane wszystkie wnioski o płatność końcową. Wg stanu na koniec października br., KE wypłaciła płatność końcową dla 51 projektów. 78 raportów końcowych czeka jeszcze na akceptację KE. Do przekazania został 1 raport.

– Komitet monitorujący wypełnił swoje statutowe obowiązki i może zakończyć działalność – poinformował wiceminister Adam Zdziebło, dziękując przy tym wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację strategii wykorzystania Funduszu Spójności.

Gabriela Popowicz z departamentu koordynacji programów infrastrukturalnych przypomniała, że Polska jest drugim pod względem absorpcji środków i liczby projektów realizowanych z Funduszu Spójności państwem w UE. Na pierwszym miejscu znajduje się Hiszpania.

W sektorze środowiska zrealizowano 88 projektów inwestycyjnych oraz 2 projekty pomocy technicznej. W skład projektów inwestycyjnych weszło 79 projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, 8 dotyczących gospodarki odpadami oraz 1 poprawiający jakość powietrza. W sektorze transportu zrealizowano 23 projekty inwestycyjne, oraz 15 projektów pomocy technicznej.

W skład projektów inwestycyjnych weszło 8 projektów kolejowych oraz 15 projektów drogowych.

Dzięki środkom z Funduszu Spójności wybudowano lub zmodernizowano m.in.:

* 92 oczyszczalnie ścieków;
* 140 stacje uzdatniania i ujęć wody;
*  9 345 km kanalizacji sanitarnej i 2 721 km sieci wodociągowej;
* 789 km dróg i autostrad;
* 721 km torów kolejowych;
* 124 przejazdy kolejowe;


Fundusz Spójności wspiera największe inwestycje infrastrukturalne w dziedzinie transportu i ochrony środowiska o wartości od kilkunastu do kilkuset milionów euro. Są to inwestycje publiczne realizowane w największych miastach Polski oraz na głównych szlakach komunikacyjnych na terenie całego kraju.

Łączna wartość środków Funduszu Spójności (wraz z ISPA) przyznanych Polsce na lata 2000-2006 to prawie 5,5 mld euro.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!






×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.