PARTNER PORTALU
  • BGK

Wnioskuj o dotację na żłobki i kluby dziecięce

  • AW    22 października 2012 - 17:41
Wnioskuj o dotację na żłobki i kluby dziecięce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”. Na składanie wniosków o dofinansowanie unijne m. in. na tworzenie nowych żłobków jest czas do 28 grudnia.
Pieniądze na dofinansowanie pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, poprzez:

- wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez:
      a. wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych,
      b. wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna.
     
- upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji, identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

Jak informuje ministerstwo, wnioski będą przyjmowane do dnia 28 grudnia 2012 r.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, z wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Do podziału na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu jest kwota 50 mln zł. Wymagane jest jednak wniesienie wkładu własnego w wysokości 15 proc. wartości projektu. Więcej informacji można znaleźć tu
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.