PARTNER PORTALU
  • BGK

Województwa będą miały większy wpływ na dystrybucję środków z EFS

  • bad    11 grudnia 2014 - 19:38
Województwa będą miały większy wpływ na dystrybucję środków z EFS

Fot. Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego

W Toruniu odbywają się obrady Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W spotkaniach współorganizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski uczestniczą przedstawiciele rządu, samorządów województw, Komisji Europejskiej i organizacji pozarządowych.
Komitet Monitorujący Program Operacyjnego Kapitał Ludzki czuwa nad efektywnością oraz jakością zarządzania i realizacji programu w kraju. Podczas środowego (10 grudnia) posiedzenia przedstawione zostały informacje na temat aktualnego stanu wdrażania, propozycje zmian oraz wyniki badań ewaluacyjnych PO KL. Uczestnicy spotkania odwiedzili też astrobazę w Gniewkowie.
Program spotkania tutaj

W czwartek (11 grudnia) odbędą się obrady Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Z pomocą PO WER realizowane będą reformy systemowe w takich obszarach jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie. Na jego realizację przewidziano kwotę ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 252,4 mln euro ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

Obrady trwają w Hotelu Copernicus w Toruniu. W spotkaniach uczestniczy podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski. W obradach Prekomitetu Monitorującego PO WER weźmie udział Wallis Goelen z Komisji Europejskiej.

- Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej to również nowe rozwiązania dotyczące sposobu podziału unijnych środków. Dotychczas pieniądze z Europejskiego Funduszu Społecznego były kierowane do naszego regionu w ramach planowanego na poziomie krajowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Urząd Marszałkowski odpowiadał za jego komponent regionalny. Teraz większość środków z EFS będzie dostępna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oznacza to, że samorząd województwa będzie miał większy wpływ na ich dystrybucję – mówi marszałek Piotr Całbecki.

- Kujawsko-Pomorskie bardzo dobrze zrealizowało działania związane z Europejskim Funduszem Społecznym. W regionie zainwestowano ponad 2 miliardy złotych. To 100 procent środków, które województwo mogło wykorzystać. W nowej perspektywie finansowej Kujawsko-Pomorskie otrzyma tych środków jeszcze więcej – powiedział podczas spotkania z mediami podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Paweł Orłowski.

- Wyróżniamy się na tle kraju jeśli chodzi o tworzenie miejsc w przedszkolach. Na początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki takich miejsc było w naszym województwie stosunkowo niewiele. Koncentracja środków na ten cel zaowocowała konkretną zmianą ilościową i jakościową, zwłaszcza na obszarach wiejskich. W nowej perspektywie finansowej skupimy się między innymi na rozwoju szkolnictwa zawodowego, a zwłaszcza na wspieraniu powiązań szkół z pracodawcami. To jest klucz do sukcesu – powiedział Michał Korolko odpowiedzialny za wdrażanie funduszy unijnych w Urzędzie Marszałkowskim.

W Kujawsko-Pomorskiem wykorzystano już całą pulę środków dostępnych w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podpisano blisko 2,5 tysiąca umów o wartości 2,1 miliarda złotych, udzielono 13 tysięcy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze wsparcia na projekty szkoleniowe skorzystało 4,4 tysiąca przedsiębiorców, a dzięki dofinansowaniu 400 ośrodków przedszkolnych powstało blisko 14 tysięcy miejsc dla przedszkolaków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.