Województwa czekają z internetem na zgodę KE

  • AW/mrr.gov.pl
  • 01-08-2011
  • drukuj
Rozpoczął się proces notyfikacyjny sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej. To pierwszy tego typu projekt, który został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

- Celem działań jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w projekcie, czyli sprawdzenie, czy konkurencja na rynku unijnym nie zostanie zaburzona przez tak dużą inwestycję, finansowaną w większości ze środków publicznych. Uzyskanie akceptacji KE jest niezbędne do rozpoczęcia budowy sieci – powiedziała Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego.

Formalną notyfikację projektu poprzedziły nieformalne ustalenia z KE, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach procedury prenotyfikacji pomocy publicznej oraz konsultacje publiczne planowanej inwestycji. Kluczową kwestią w rozmowach z KE był sposób wyznaczania obszarów interwencji w projekcie, tzw. obszarów białych, szarych i czarnych (BSC), nazwanych w ten sposób w zależności od istnienia lub braku infrastruktury oraz świadczonych usług na danym terenie.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej pomoc publiczną w projekcie będzie potwierdzenie wkładu wspólnotowego, a następnie rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu przez beneficjentów, czyli województwa Polski Wschodniej.

W ramach projektu każde z województw, objętych programem Rozwój Polski Wschodniej, wybuduje na swoim terenie infrastrukturę teleinformatyczną, uzupełniającą już istniejące zasoby operatorów telekomunikacyjnych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich operatorów.

Czytaj też: Jednym głosem za Polską Wschodnią

Na realizację projektu sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej przeznaczono 255 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość planowanej inwestycji szacowana jest na około 300 mln euro.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE