PARTNER PORTALU
  • BGK

Województwa czekają z internetem na zgodę KE

  • AW/mrr.gov.pl    1 sierpnia 2011 - 14:40

Rozpoczął się proces notyfikacyjny sieci szerokopasmowej w Polsce Wschodniej. To pierwszy tego typu projekt, który został przekazany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.
- Celem działań jest uzyskanie zgody Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w projekcie, czyli sprawdzenie, czy konkurencja na rynku unijnym nie zostanie zaburzona przez tak dużą inwestycję, finansowaną w większości ze środków publicznych. Uzyskanie akceptacji KE jest niezbędne do rozpoczęcia budowy sieci – powiedziała Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego.

Formalną notyfikację projektu poprzedziły nieformalne ustalenia z KE, prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach procedury prenotyfikacji pomocy publicznej oraz konsultacje publiczne planowanej inwestycji. Kluczową kwestią w rozmowach z KE był sposób wyznaczania obszarów interwencji w projekcie, tzw. obszarów białych, szarych i czarnych (BSC), nazwanych w ten sposób w zależności od istnienia lub braku infrastruktury oraz świadczonych usług na danym terenie.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej pomoc publiczną w projekcie będzie potwierdzenie wkładu wspólnotowego, a następnie rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu przez beneficjentów, czyli województwa Polski Wschodniej.

W ramach projektu każde z województw, objętych programem Rozwój Polski Wschodniej, wybuduje na swoim terenie infrastrukturę teleinformatyczną, uzupełniającą już istniejące zasoby operatorów telekomunikacyjnych. Sieć będzie otwarta na równych zasadach dla wszystkich operatorów.

Czytaj też: Jednym głosem za Polską Wschodnią

Na realizację projektu sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej przeznaczono 255 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej. Całkowita wartość planowanej inwestycji szacowana jest na około 300 mln euro.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.