PARTNER PORTALU
  • BGK

Wsparcie dla kanalizacji, wodociągów i oczyszczalni ścieków

  • JL    19 maja 2010 - 09:15

Zarząd Mazowsza dofinansuje 190 inwestycji w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich” na lata 2007-2013. Łączna wartość tych inwestycji wyniesie ponad 772,3 mln zł, z czego dofinansowanie z Unii to przeszło 395,5 mln zł.
Na Mazowszu jest prawie 750 stacji uzdatniania wody, 231 oczyszczalni ścieków oraz 3,4 tys. indywidualnych wiejskich oczyszczalni. Działa także 31 tys. km sieci wodociągowych oraz 3,4 tys. km sieci kanalizacji sanitarnej. Potrzeby jednak są duże, o czym świadczy aktywność w ubieganiu się o pieniądze unijne na ten cel.

Na ogłoszony przez urząd marszałkowski konkurs nadeszło 215 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 190 projektów (50 z subregionu płocko-ciechanowskiego, 78 z subregionu ostrołęcko-siedleckiego, 38 z regionu radomskiego oraz 24 z regionu około warszawskiego), które spełniły wszystkie kryteria

Najwięcej bo aż 173 inwestycje zostały zatwierdzone w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, kolejnych 13 – w zakresie tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych i cztery w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.