PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorski RPO wdrażany prawidłowo

  • BB    19 września 2011 - 20:46
Zachodniopomorski RPO wdrażany prawidłowo

Audytorzy Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pozytywnie oceniają realizację RPO Województwa Zachodniopomorskiego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 jest prawidłowo wdrażany – to wniosek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, który przez niemal dwa miesiące kontrolował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) to instytucja Unii Europejskiej, która sprawuje kontrolę wszystkich dochodów i wydatków Unii, a tym samym pomaga Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie wykonania budżetu.

ETO, w czerwcu i lipcu 2010 r., prowadził audyt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, związany z wdrażaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ). Badanie audytowe obejmowało sprawdzenie wykonania przez Komisję Europejską budżetu ogólnego Unii Europejskiej, w części dotyczącej RPO WZ.

Dokonana została analiza legalności i prawidłowości próby płatności dokonanych w ramach RPO WZ. Wstępne wyniki kontroli, przeprowadzonej na próbie 6 projektów, były pozytywne. Dodatkowych wyjaśnień wymagała jedynie metoda wyboru Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, w związku z czym, w czerwcu bieżącego roku, w siedzibie ETO w Luksemburgu, odbyło się spotkanie, po którym wyjaśnienia przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego (jako Instytucji Zarządzającej RPO WZ) zostały zaakceptowane.

Tym samym kontrola została zakończona, a w raporcie podsumowującym audyt (przesłanym do Urzędu we wrześniu br.), ETO pozytywnie ocenia wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w regionie.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.