PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie dzieli euro

  • AZA    11 marca 2011 - 20:26

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia propozycji zmian w RPO na lata 2007-2013, wynikających z podziału środków z KRW i tzw. dostosowania technicznego, a także z przeglądu i renegocjacji Programu z Komisją Europejską.
Dnia 9 lutego 2011 r. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata  2007–2013 podjął uchwałę w sprawie alokacji dodatkowych środków wspólnotowych oraz realokacji w ramach regionalnych programów operacyjnych.
 
Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przyznana została kwota 27 370 104,54 euro, z czego: 12 800 733 euro to środki z Krajowej Rezerwy Wykonania; 7 569 371,54 euro pochodzi z tzw. dostosowania technicznego (podział środków w ramach regionalnych programów operacyjnych); 7 000 000 euro to pieniądze z tzw. dostosowania technicznego (podział środków na niwelowanie skutków kryzysu) - „Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin)”.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął następujący podział powyższych środków:
10 000 000 euro zostanie przeznaczone na wsparcie przedsiębiorstw z sektora MSP (w ramach priorytetowej Osi 1. Gospodarka – Innowacje – Technologie RPO WZ);

7 000 000 euro na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych w Szczecinie;
4 070 104,54 euro zostanie przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań na drogach wojewódzkich (w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej RPO WZ);

4 300 000 euro na wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia (w ramach priorytetowej Osi 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia RPO WZ);
2 000 000 euro na wsparcie infrastruktury sportowej (w ramach priorytetowej Osi 7. Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia RPO WZ).

Należy mieć na uwadze, iż proponowany podział środków musi zostać zaakceptowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że uruchomienie ww. środków możliwe będzie dopiero po zakończeniu procesu renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego z Komisją Europejską, co planowane jest do końca grudnia 2011 r. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.