PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie: kiedy pierwsze konkursy w ramach RPO?

  • PAP    31 marca 2015 - 18:42

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego planuje ogłosić konkursy na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w II kwartale 2015 r.
Pierwszy konkurs dotyczyć będzie tzw. kontraktów samorządowych - uzgodnionych z samorządem województwa lokalnych strategii rozwoju gospodarczego. W ramach tego naboru samorządy przedstawią pomysły na wzmocnienie swojego potencjału gospodarczego, proponując konkretne przedsięwzięcia, poprzez które ten cel zamierzają osiągnąć.

Fakt, że pierwszy konkurs w ramach nowego programu regionalnego będzie dotyczyć kontraktów samorządowych to dowód na to, że stawiamy na partnerstwo z samorządami - uważa dyrektor Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Szmyt.

"Chcemy zaproponować społecznościom lokalnym i samorządowcom wspólne budowanie kontraktów samorządowych" - dodaje Szmyt.

Przygotowywane przez samorządy koncepcje kontraktów będą mogły obejmować projekty dot. tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego czy transportu miejskiego. Uwzględniać będą mogły też przedsięwzięcia ukierunkowane na upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zapewnienie i zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat trzech oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne. W kontraktach samorządy będą mogły uwzględnić projekty z zakresu infrastruktury edukacji ogólnej czy szkolnictwa zawodowego oraz popularyzacji nauki.

Szmyt zapowiada, że w II kwartale rozpocznie się też nabór "w równie wymagającym obszarze badań i rozwoju prowadzonym przez instytucje publiczne, od których w tej perspektywie oczekuje się bliższej współpracy z gospodarką". Jak podkreśla, naukowcy powinni funkcjonować jako ci, którzy dostarczają innowacji do biznesu.

"Mamy pomysł na stały dialog z uczelniami na temat projektów, które miałyby szansę ubiegać się o dofinansowanie w tych nowych uwarunkowaniach. Chcemy pomóc w ich przygotowaniu do negocjacji - w specjalnej procedurze - ze stroną rządową, w tym Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju" - tłumaczy.

Również w II kw. 2015 r. przewidziano ogłoszenie naborów na projekty dot. wsparcia osób bezrobotnych, realizowane przez powiatowe urzędy pracy oraz na programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za realizację tych projektów odpowiadać będą ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie. W drugiej połowie roku zaplanowano też ogłoszenie konkursów dla przedsiębiorców, dotyczących m.in. tworzenia nowych miejsc pracy.

"Pierwszy w tej perspektywie konkurs dedykowany wprost przedsiębiorcom to ma być wsparcie dla przedsiębiorstw działających na terenie wyznaczonej przez nas Specjalnej Strefy Włączenia, obszaru naszego województwa o najsłabszych parametrach rozwojowych, gdzie niełatwo prowadzi się biznes, a miejsca pracy buduje się najtrudniej" - podkreśla dyrektor.

Szmyt nie wykluczył, że harmonogram konkursów może się zmienić, chociażby w toku konsultacji społecznych.

Obecnie urzędnicy szykują dokumenty wdrożeniowe RPO, w tym kryteria wyboru przyszłych projektów. Do 15 kwietnia br. przeprowadzane będą konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO. Odbyło się już pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego RPO, podczas którego przyjęto kryteria dla konkursu dot. wsparcia dla osób bezrobotnych.

Budżet RPO dla regionu to 1,6 mld euro, czyli prawie 6,7 mld zł. Na tę kwotę składają się środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1150 mln euro) oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego (450 mln euro).

Na wsparcie konkurencyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw w regionie, rozwój technologiczny oraz innowacji, a także budowanie współpracy nauki z gospodarką zostanie przeznaczona kwota 570 mln euro. Ze środków RPO finansowane będą także inwestycje w transport. Pula 590 mln euro na ten cel ma zapewnić większą dostępność do regionu. Nowa perspektywa finansowa to także 380 mln euro na edukację, zwiększenie dostępności do usług publicznych, a także na walkę z wykluczeniem społecznym.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.