PARTNER PORTALU
  • BGK

Zatwierdzili listę operacji

  • AZA    2 lutego 2011 - 20:48
Zatwierdzili listę operacji

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zatwierdził listę operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” odpowiadających warunkom przyznania pomocy z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wybrane projekty wpłynęły w ramach naboru wniosków, ogłoszonego przez LGD „Lider Pojezierza”, który odbywał się od 08.02.2010 r. do 05.03.2010 r. W wyniku naboru złożono 13 wniosków na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 3 469 670 zł, z czego zostanie zawartych 13 umów na kwotę 3 415 497 zł.

Pomoc zostanie przyznana m.in. na: zagospodarowanie placu Bolesława Chrobrego w Boleszkowicach, przebudowę wraz z rozbudową budynku remizy strażackiej na salę wiejską w Otanowie, budowę placów zabaw w Gminie Przelewice, utworzenie kompleksu spacerowo-rekreacyjnego w Pełczycach oraz parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Lubianie.

Wnioskodawcami mogły być gminy, instytucje kultury dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.