ZIT, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Wodzisław Śląski: Trzy z czterech subregionów podpisały porozumienie

  • Agnieszka Widera
  • 13-03-2015
  • drukuj
Ponad 300 mln euro trafi do trzech subregionów województwa śląskiego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Centralny ZIT jeszcze wymaga dopracowania.
ZIT, Katowice, Bielsko-Biała, Częstochowa, Wodzisław Śląski: Trzy z czterech subregionów podpisały porozumienie
Podpisanie porozumienia dla subregionu południowego. Na zdjęciu od lewej: marszałek W. Saługa, członek zarządu G. Lenartowicz i prezydent Bielska-Białej J. Krywult (fot. A Wawok)

W województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020 będą realizowane Zintegrowane Inwestycje Terytorialne oraz wzorowane na rozwiązaniach ZIT - Regionalne Inwestycje Terytorialne.

ZIT będą realizowane w subregionie centralnym tj. na obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego czyli Katowic. Natomiast w pozostałych trzech subregionach tj. zachodnim (Wodzisław Śl.), północnym (Częstochowa) i południowym (Bielsko-Biała) – Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) na zasadach analogicznych do ZIT.

Mimo wcześniejszych zapowiedzi, że 13 marca podpisane zostaną cztery porozumienia, podpisy złożyli przedstawiciele tylko trzech subregionów. Największy subregion centralny potrzebuje jeszcze czasu na dopracowanie porozumienia na ZIT.

- Narosło tyle pytań ze nie zdążyliśmy na wszystkie odpowiedzieć – tłumaczył marszałek śląski Wojciech Saługa podczas uroczystości w nowej siedzibie ASP w Katowicach, ale nie krył zadowolenia, że z pozostałymi samorządowcami udało się dojść do porozumienia:

Do subregionu centralnego ma trafić największa kwota – ponad 793 mln euro. W sumie woj. śląskie rozdysponowuje na subregiony około 32 proc unijnych środków z RPO.

- To kwotowo i procentowo najwięcej ze wszystkich województw w kraju. Żaden region nie podzielił się tak decyzyjnością w ramach ZIT z subregionami – dodała Gabriela Lenartowicz, członek zarządu woj. śląskiego.

Podkreślała, że dla Śląska ZIT-y i analogiczne do nich RIT-y to właściwie żadna wielka nowość, a raczej kolejny krok w rozdzielaniu unijnych pieniądze. – Nasze województwo już dzieliło wcześniej bezkonkursowo pieniądze oddając je w ręce samorządów subregionów – mówiła Lenartowicz.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

W Podkarpackim środki na RIT-y podzielono na 8 części, zamiast na dawne miasta wojewódzkie...polityka wzięła górę nad rozsądkiem...w myśl zasady: każdemu po troszkę i będą z tego nici. Gratuluję mądrych gospodarzy Śląsku.

Jan, 2015-03-16 22:21:34 odpowiedz

Też pochodzę z tego spóźnionego subregionu. Mam nadzieją że mój rodzimy grajdoł wyrwie z kołchozu najwięcej czego im (bezradnym z sołtysem na czele) i sobie życzę

pllo, 2015-03-14 14:23:32 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE